Građanska kontrola rada policije

Funkcija građanske kontrole rada policije jeste procjena primjene policijiskih ovlašćenja zaštite prava i sloboda građana Crne Gore

O savjetu

Građanska kontrola rada policije u Crnoj Gori institucionalno se ostvaruje posredstvom Savjeta za građansku kontrolu rada policije i na temelju odredbi Zakona o unutrašnjim poslovima. Ovaj zakon posredstvom tri prstena kontrole policije (parlamentarne, građanske i unutrašnje) i konstituisanje Savjeta za građansku kontrolu rada policije dodatna je potvrda izlaska crnogorskog društva iz vremena u kojem je policija značajan dio postojanja bila bez javne kontrole (a pod snažnim nadzorom vlasti) i aparat koji je bio u prilici da značajno ograničava domete demokratije i kritičke javnosti pa čak i da stvara privid pluralizma.

Funkcija građanske kontrole rada policije jeste procjena primjene policijskih ovlašćenja, zaštita prava i sloboda građana Crne Gore...

Opširnije

Kontrola Policije

Kontrola policije

Odgovornost i Integritet

Građanski nadzor policije

Bezbjednost poštovanje ljudskih prava

Vladavina prava

Kredibilitet i povjerenje

Informišite se automatski o našim aktivnostima

Unesite Vašu e-mail adresu da bi bili automatski obavještavani o aktivnostima Savjeta