Članovi 2015-2020

Aleksandar Saša Zekovic

Na Univerzitetu Crne Gore magistrirao na temu „Politicki kriterijumi u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji". U ranijim sazivima bio je clan i predsjednik Savjeta za gradansku kontrolu rada policije. Profesionalnim monitoringom primjene policijskiih ovlašcenja bavi se od 2000. godine a kada je do danas aktivno istraživao više stotina slucajeva policijske torture i lošeg policijskog postupanja.

Bio je istraživac kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori intenzivno, svakodnevno, prateci i doprinoseci mijenjanju politike i prakse ljudskih prava i pružajuci doprinos za kvalitetniji pristup državnih institucija i njihovu bolju komunikaciju s gradanima. Ovaj njegov rad uživao je široku podršku gradana, politicke i strucne javnosti i svih organizacija civilnog društva.

Koordinirao je programe reforme policije i jac?anja njenih kapaciteta za komunikaciju i saradnju s manjinskim zajednicama. Rukovodio je i projektima obuka policije, državnih tužilaca i sudija o LGBT pitanjima, prvima te vrste implementiranim u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore imenovala ga je za koordinatora Strucne grupe za analizu ljudskih LGBT prava u školskim programima i udžbenicima. Jedan je od koordinatora izrade Strategije za unapredenje kvaliteta života LGBT osoba u CrnojGori. Dobitnik je Nagrade oslobodenja Cetinja.

 


 

Doc. dr Branislav Radulovic

Rodjen 15.11.1968. god. u Vrbasu, Vojvodina. Oženjen, otac dvoje djece. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu i doktorirao na Univerzitetu „Mediteran“ na temi „Budžetska kontrola i revizija javnog sektora.“ Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore izabran za potpredsjednika Udruženja. Glavni je i odgovorni urednik casopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“. Za clana Senata Državne revizorske institucije izabran je decembra 2006. godine.

Na Pravnom fakultetu i Fakultetu za poslovne studije „Univerziteta „Mediteran“ predavac je na predmetima „Kontrola i revizija“ i „Kompanijsko pravo“. Predavac je i ispitivac na programima Uprave za kadrove Crne Gore i Institituta racunovoda i revizora Crne Gore. Završio je više specijalistickih programa iz oblasti privredno-pravne materije, poslovnih komunikacija i budžetskog prava i bio clan ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, insolventnosti privrednih društava, koncesijama, reviziji itd. Boravio na strucnim usavršavanjima u Sjedinjenim Americkim Državama (2003. godine), Saveznoj Republici Njemackoj (2007) i Norveškoj (2011) u okviru programa americke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ i publikacija „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“ i „Privredno pravo“, dva prirucnika za izvodjenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, kao i više strucnih radova i tekstova iz oblasti finansijskog i kompanijskog prava, revizije javnog sektora, ustavnog prava i savremenih politickih sistema, objavljenih u domacim i medunarodnim casopisima. Clan je Savjeta Fondacije „Petrovic – Njegoš“.

 


 

Zoran Celebic

Rodjen 10.08.1960. godine, u Podgorici gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Oženjen, otac troje djece.
Strucno usavršavanje:

  • Novembar, 1991. godine u Podgorici - položio Strucni ispit za rad u organima državne uprave
  • Od decembra 1998. do juna 2003. godine - ucesnik mnogih seminara i medunarodnih konferencija o radu, radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj politici, socijalnom dijalogu i tripartizmu
  • Novembar, 2000. godine u Beogradu - položio Pravosudni ispit
  • Mart, 2001. godine - studijski boravak u Londonu, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje i zapošljavanje Velike Britanije
  • Jul, 2001. godine, Zlatibor - seminar u organizaciji Americkog instituta za mir vještina politickog dijaloga i meduetnicke integracije
  • Oktobar, 2001. godine – studijski boravak u Pragu, u organizaciji Medunarodne organizacije rada
  • Jul, 2002. godine – na Pravnom fakultetu u Beogradu završio postdiplomske – specijalisticke studije iz oblasti prava Evropske Unije Potpunu biografiju možete preuzeti ovdje

 


 

Dr Vladimir S. Dobricanin

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini  a poslediplomske studije iz oblasti hirurška anatomija završio na istom fakultetu. Magistarski rad Opstruktivna žutica – etiologija i liječenje odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Specijalizirao je opštu hirurgiju.

Radio je kao asistent pripravnik na katedri za opštu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini, asistent na katedri za opštu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini a bio je i direktor Urgentnog centra u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Ostavku u članstvo savjeta podnio je maja 2020. godine.  
 


 

Prof. dr Dražen Cerovic

Dražen Cerovic je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Rodjen je u Titogradu, 1975. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 1999. godine, kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Postdiplomske studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je stekao titulu magistra pravnih nauka 2003. godine. Magistarski rad, odbranio je Summa Cum Laude/With Highest Honor (sa odlikom).

Doktorsku tezu je takode odbranio sa odlikom 2008. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore je za asistenta izabran je 2000. godine, u zvanje docenta 2009. godine, a u zvanje profesora 2014. godine. Predaje Upravno pravo, Bezbjednosni menadžment, Policijsko pravo i Ustavno procesno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Bio je prodekan za nastavu Pravnog fakulteta 2009-2011. Savjetnik je Predsjednika Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore u periodu 2006-2008. Savjetnik je Vlade Crne Gore, pri Koordinacionom timu za Strategiju o euroatlantskim integracijama u periodu 2008-2011. Ekspert je SIGMA-e za oblast javne uprave u Crnoj Gori. Clan je Senata Udruženja pravnika Crne Gore. Predsjednik je Udruženja za demokratski pravni poredak, koje okuplja strucnjake iz oblasti pravne nauke. Akademski je direktor Centra za javnu upravu u periodu 2003-2005. Saradnik je University of Texas u Dalasu i Arlingtonu.

Obavljao je funkciju nacionalnog koordinatora European Agency for Reconstruction za projekat reforme javne uprave u Crnoj Gori 2001-2002. Clan je više ekspertskih timova i radnih grupa Skupštine i Vlade Republike Crne Gore. Clan je Izdavackog odbora medunarodnog naucnog casopisa “European Scientific Journal”. Clan je izdavackog Savjeta naucnog casopisa “Medijski dijalozi”. Autor je veceg broja naucnih, strucnih i drugih clanaka i publikacija. Govori engleski i ruski jezik. Uže oblasti naucnog interesovanja: Parlamentarna kontrola javne uprave, Ustavna zaštita gradanskih prava i sloboda, Upravno pravo Evropske unije, Upravljanje i kontrola službi bezbjednosti.
 


Dr Aleksandar Mugoša (1969)

Kardiohirurg u Centru za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore i predsjednik Ljekarske komore Crne Gore. 

Završio je Medicinski fakultet u Beogradu (RS), na kojem je završio i postdiplomske studije, smjer klinička i primijenjena anatomija, specijalizirao je iz oblasti opšte hirurgije na istom fakultetu a užu specijalizaciju oz oblasti kardiohirurgije je završio u bolnici „Giusepe Mazzini“ Teramo, Republika Italija i na Katedri za Kardiohirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Iza dr Mugoše je bogato profesionalno i radno iskustvo kako u Crnoj Gori, tako i u Republici Italiji i Republici Srbiji. Tečno govori engeski i italijanski jezik. 

Skupština Crne Gore za člana Savjeta ga je potvrdila juna 2020.