Članovi 2005-2010

Vladimir Čejović, Advokatska komora Crne Gore

Vladimir Čejović (1959), advokat, bio je član Savjeta za građansku kontrolu rada policije u njegovom prvom mandatu, imenovan ispred Advokatske komore Crne Gore.

Završio Pravni fakultet u Podgorici. Od 1986.do 1990 godine bio je sudija Opšinskog suda za prekršaje u Podgorici. Od 1990. do 1992.godine bio je sudija Osnovnog suda u Podgorici. Od 1992.do 1998. godine samostalno je obavljao advokatsku praksu sa kancelarijom u Podgorici. Od 1998. do 2001. godine bio je pomoćnik Ministra unutrašnjih poslova Crne Gore. Od 2001. do 2003. bio je Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Crnoj Gori. U toku 2003. godine bio je načelnik Odjeljenja sa zaradnju sa Interpolom i Europolom u Ministrastvu unutrašnjih poslova Crne Gore. Od 2004. ponovo se bavi advokaturom sa kancelarijom u Podgorici. Od 2006. do 2010.godine bio je član, odbronik, Parlamenta Glavnog grada Podgorica. Bio je član Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore. Osnivač je i član Rotary kluba Podgorica.

 

 

 


 
dr Đoko Jocić, predsjednik, Ljekarska komora Crne Gore
Nikola Martinović, Udruženje pravnika Crne Gore
mr Aleksandar Saša Zeković, civilni sektor, nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima
Milan Marković / Siniša Bjeković, Univerzitet Crne Gore