Ocjena i preporuka Savjeta po pritužbi ES iz Bara povodom oduzimanja predmeta