Članovi 2010-2015

prof dr Dragan Radonjić, Univerzitet Crne Gore

Rođen je 1955. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici, gdje je diplomirao 1977. godine na Pravnom fakultetu. Magistrirao je 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorat pravnih nauka stekao je 1985. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i nalazi se u zvanju redovnog profesora. Rukovodilac je studija za poslovno pravo. Član je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (od 2003) i njen potpredsjednik (od dec. 2011.), član je Senata Univerziteta Crne Gore (od okt. 2010), i član Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (od nov. 2010).

U toku svog dosadašnjeg profesionalnog i društvenog djelovanja bio je angažovan u obavljanju značajnih univerzitetskih i državnih funkcija. Između ostalih, vršio je funkciju predsjednika Skupštine Univerziteta Crne Gore (1987/88), predsjednika Skupštine SR Crne Gore (1989/90), funkciju dekana Pravnog fakulteta u Podgorici (1997-2001), člana Sudskog savjeta RCG (2002-2006). Za prorektora za razvoj Univerziteta Crne Gore imenovan je u više mandata (od nov. 2001/03; od 14.05. 2004/05 i 2005/08).

Funkciju predsjednika Savjeta obavljao je u periodu januar 2011 - januar 2012 godine.

 


 

mr Branislav Radulović, Udruženje pravnika Crne Gore

Rodjen 15.11.1968. god. Vrbas, Vojvodina. Oženjen, otac dvoje djece. 26.12.2006. godine izabran za člana Senata Državne revizorske institucije. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao na Pravnom fakultetu (1993) i magistrirao na Ekonomskom fakultetu na temu "Eksterna revizija javnog sektora–institucionalni aspekti". Doktorant na Univerzitetu „Mediteran."

Na Pravnom fakultet Univerziteta „Mediteran" asistent na predmetu - Finansije i finansijsko pravo. Na Fakltetetu za poslovne studije asistent i predavač na predmetima - Kontrola i revizija i Finansijska regulativa i kontrola. Izabran za ovlašćenog ispitivača na predmetu – Revizija javnog sektora u DRI. Predavačna na predmetima Planiranje i izvršenje budžeta i Kontrola budžeta u Upravi za kadrove Crne Gore.

Član ekspertskih timova u vremenu izrade zakona o privrednim društvima, insolventnosti privrednih društava, koncesijama itd. Završio više specijalističkih programa iz oblasti privredno pravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava. Stekao certifikat European Center for Peace and Development (2000 god) na programu »Electronic commerce in banking and trade«.

Boravio na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2000. godine). Stekao certifikate: BFPE i Council of Europe, Nansen Dialog Centra, Friedrich Ebert Stiftunga, NDI itd. Prošao više programa stručnog usavršavanja u organizaciji GTZ-a i u Saveznom računskom sudu Njemačke. Podpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i Glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik". Autor većeg broja publikacija, stručnih radova i tekstova iz oblasti finansijskog prva, revizije javnog sektora, ustavnog prava i političkih sistema.

 


 

mr Aleksandar Sasa Zekovic, predsjednik

mr.sc. Aleksandar Saša Zeković (1974), istraživač je kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Na Univerzitetu Crne Gore magistrirao na temu „Politički kriterijumi u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji". Trenutno je student na doktorskim studijama. Ljudska i manjinska prava specijalizirao je na univerzitetima, institutima i organizacijama u nekoliko evropskih zemalja. Autor je više knjiga, istraživanja i izvještaja iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, socijalne inkluzije i socijalne ekonomije.

Autor je i dva zvanična školska udžbenika, za osnovnu i srednju školu, a Vlada Crne Gore imenovala ga je za koordinatora Stručne grupe za analizu ljudskih LGBT prava u školskim programima i udžbenicima. Profesionalnim monitoringom primjene policijskiih ovlašćenja bavi se od 2000. godine a kada je do danas aktivno radio na više stotina slučajeva policijske torture i lošeg policijskog postupanja.

Predsjednik je Savjeta Instituta socijalne inkluzije i jedan od utemeljivača Instituta „Alternativa". Trener je Centra za razvoj nevladinih organizacija iz oblasti organizacijskog razvoja. Kao konsultant radio je za niz međunarodnih agencija kao i na jačanju kapaciteta vladinih resora iz oblasti ljudskih prava. Bio je član ekspertskih grupa koje su pripremile, i promovisale, Zakon o slobodama i pravima manjina u Crnoj Gori, Alternativni zvještaj za Srbiju i Crnu Goru i Prvi državni izvještaj Crne Gore o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu manjina Savjeta Evrope. Bio je šef Kancelarije Fonda za humanitarno pravo u Crnoj Gori, programski direktor Centra za građansko obrazovanje i direktor Fondacije za stipendiranje Roma. Za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije imenovan je ispred grupa posvećenih zaštiti ljudskih prava a član Savjeta bio je i u periodu 2005-2010

 


 

Jovan Poleksić, Advokatska komora Crne Gore

Jovan Poleksić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 2003. godine. Pripravnički staž odradio je u podgoričkom Osnovnom sudu u periodu od 2004. do 2006. godine. Pravosudni ispit položio je 2006.godine. Iste godine počeo je obavljati posao pravnog savjetnika NVO Asocijacija mladih novinara, a 2007. godine upisuje se u imenik crnogorskih advokata i do danas samostalno obavlja advokatsku djelatnost u Podgorici. Položio je ispit za stečajnog upravnika, ispit za medijatora, a uspjesno je prošao inicijalnu edukaciju za nosioce pravosudne funkcije. Član je Odbora za rješavanje sporova potrošača pri Privrednoj komori Crne Gore.

 


 

dr Đoko Jocić, Ljekarska komora Crne Gore

Doktor medicine, specijalista interne medicine-uži specijalista hematolog. Predsjednik je Ljekarske komore Crne Gore ispred koje je delegiran za člana Savjeta. Obavljao je odgovorne stručne i rukovodne poslove u Kliničkom centru Crne Gore, a u jednom sazivu bio je i generalni direktor. Član je više strukovnih organizacija i udruženja u zemlji i inostarnstvu. Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Član uredništva nekoliko stručnih časopisa i autor oko 90 stručnih radova. Pored stručnih poslova u medicini obavljao je odgovorne poslove u društvenim, sportskim, prosvjetnim i humanitarnim organizacijama i ustanovama, gdje i sada aktivno sudjeluje. Dobitnik je nagrade oslobođenja Podgorice i brojnih priznanja za dostignuća u medicini i rad u društvenim, sportskim i humanitarnim organizacijama. Profesor je po pozivu u SAD-u i član Odbora za medicinska istraživanja CANU. Internacionalni je doktor sportske medicine (FIMS). Bio je predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije u prethodnom petogodišnjem mandatu.