O savjetu

Građanska kontrola rada policije u Crnoj Gori institucionalno se ostvaruje posredstvom Savjeta za građansku kontrolu rada policije i na temelju odredbi Zakona o unutrašnjim poslovima. Ovaj zakon posredstvom tri prstena kontrole policije (parlamentarne, građanske i unutrašnje) i konstituisanje Savjeta za građansku kontrolu rada policije dodatna je potvrda izlaska crnogorskog društva iz vremena u kojem je policija značajan dio postojanja bila bez javne kontrole (a pod snažnim nadzorom vlasti) i aparat koji je bio u prilici da značajno ograničava domete demokratije i kritičke javnosti pa čak i da stvara privid pluralizma.

Funkcija građanske kontrole rada policije jeste procjena primjene policijskih ovlašćenja, zaštita prava i sloboda građana Crne Gore, djelotvornija primjena Zakona o unutrašnjim poslovima i drugih srodnih domaćih propisa i doprinos daljem razvijanju policijskog servisa u Crnoj Gori i unaprijeđenja povjerenja javnosti u isti. Funkcija građanske kontrole rada policije jeste i doprinos punopravnom članstvu u Evropskoj uniji što je i strateški cilj državne politike Crne Gore i opredjeljenje gotovo svih građana a kroz ispunjavanje političkih kriterijuma koji podrazumijevaju funkcionalni institucionalizam koji garantuje demokratiju, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava.

I pored toga što je zabranjena, tortura se na žalost i dalje primjenjuje, svuđe u svijetu. država Crna Gora razvijanjem modaliteta kontrole policije, koji uključuju i građansku, snažno se opredijelila za proaktivnu politiku i borbu protiv mučenja uz punu posvećenost poštovanju domaćih i međunarodnih standarda i mehanizana zaštite. time je izražena snažna politička volja dok se profesionalna volja testira svakodnevno i u njoj učestvuju mjerodavni organi i sve strukture društva, uključujući i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Tu upravo dolazi do izražaja važnost promovisanja službenika policije kao pojedinaca sa punim integritetom i etičkim ponašanjem. suština građanske kontrole rada policije leži u činjenici da obezbijedi, u interesu građana i policijske organizacije, takvu policijsku praksu koja je apsolutno u okviru prava i interesa zajednice odnosno da određena protivzakonita činjenja identifikuje i ukaže na njihovo ispravljanje. tu posebno dolazi do izražaja preventivna uloga i učenje pripadnika policijske organizacije na iskustvu.

Savjet je sa svoje strane pokušao dati doprinos reformi odnosa policije sa javnošću posebno imajući u vidu činjenicu da javnost policiju percipira neposredno, u kontaktu sa policijskim službenicima, i posredno, utiskom prisutnim u medijima. U tom pravcu je i kreirao svoju komunikaciju sa mjerodavnim organima i društvom. Intencija usvojenih zaključaka, ocjena i preporuka, u potpunosti je saglasna sa opredjeljenjem i činjenjem Uprave policije i njenog direktora u pogledu razvijanja sasvim novog komunikacijskog stila službenika policije i novog imidža i uloge policije u zajednici.

Kroz svoj rad savjet je bavio i indikatorima socijalne inkluzije i posljedicama društvene isključenosti. U tom kontekstu, usvojeno je niz značajnih preporuka, koje se odnose na personalni sastav policijske organizacije uz afirmtivan pristup za zapošljavanje lica sa lokalnog nivoa, žena i pripadnika manjina, posebno marginalizovanih grupa. Čini se da je i postupak samoregulacije rada Savjeta obavljen na sasvim kvalitetan način.

Kroz svoj dosadašnji rad članovi Savjeta, koji potiču iz različitih struktura, su pokazali da nemaju bilo kakvu vrstu rezerve ili ograničenja, posebno političkih, ideoloških ili vrijednosnih, u obavljanju svoje dužnosti.

Konačno, država je napokon prihvatila Savjet kao ozbiljno i potrebno tijelo i uvjereni smo da ubuduće neće izostati podrška njegovom nezavisnom i objektivnom radu. U narednom periodu Savjet će naročitu pažnju posvetiti monitoringu implementacije svojih ocjena i zaključaka što će predstavljati novu dimenziju aktivnosti i vrijednosti ovog tijela. Konačno, Crna Gora je među rijetkim državama koje su se opredijelile i za građanski nadzor nad policijom. Djelotvornost ovog mehanizma još uvijek se provjera i izvještaj koji se prezentuje je upravo konkretan prilog tome.