BUDVA: ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA

BUDVA: ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA
18 Jun

BUDVA: ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA

Budva, 17. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je u Centru bezbjednosti (CB) Budva vanrednu sjednicu kojom je predsjedavao mr Aleksandar Saša Zeković. U radu sjednice učestvovali su članovi Savjeta doc. dr Branislav Radulović, advokat Zoran Čelebić i dr Aleksandar Mugoša

U radu sjednice po pozivu učestvovali su načelnik CB Budva Zoran Vučinić i komandir Stanice policije Slobodan Kovačević koji su odgovarali na brojna pitanja predsjednika i članova Savjeta u cilju razjašnjenja današnje primjene policijskih ovlašćenja. 

Omogućen je uvid u kompletnu službenu dokumentaciju a analizirana je i dostupna medicinska dokumentacija svih osoba koje su dovedene u službene prostorije policije. Savjet je konstatovao tačno i blagovremeno dokumentovanje a policijski službenici su samoinicijativno odveli na zdravstveni pregled 22 građana koji su dovedeni u slubene prostorije policije a dodatno, za četiri osobe je omogućen brz pristup ljekaru u samim prostorijama policije i dalja zadovoljavajuća zdravstvena zaštita.

Savjet je, u prisustvu policijskih starješina, pažjiivo razmotrio više pojedinačnih situacija i analizirao dostupne video zapise i fotografije

Savjet je konstatovao da nije realizovana ranija preporuka o obaveznoj identifikaciji svih policijskih službenika. Iako nije bila upitna identifikacija postupajućih policijskih službenika (što potvrđuje službena dokumentacija, patrolni listovi i prepoznata odgovornost neposrednog starješine koji je rukovodio izvršavanjem konkretnih zadataka), Savjet je ocijenio da u konkretnoj situaciji pojedini pripadnici interventne grupe CB Herceg Novi i CB Budva, sa zaštitnom opremom, nijesu imali jasne i vidljive oznake. Primjena propisa koji regulišu identifikaciju policijskih službenika je nedosljedna i kasni, i Savjet je pozvao ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije da se to pitanje bez odlaganja riješi jer u interesu javnosti i kredibiliteta policije

Savjet je pažljivo analizirao video zapis i konstatovao prekoračenje ovlašćenja od strane policijskih službenika CB Bar, S.K. i A.H, prema građaninu M.M. Upotreba fizičke snage i konkretnog zahvata trebala je da prestane čim je prestao otpor lica prema kojem je upotrijebljena. Primjena konkretnog zahvata u predjelu leđa građanina M.M. je bila bez osnova. Savjet je preporučio, nezavisno od ovog slučaja, da se upotreba zahvata u predjelu vrata u daljem postupanju policije ograniči.  

Savjet je informisan da su pripadnici komunalne policije, komunalne inspekcije i Službe zaštite i spašavanja aktivno pružali otpor i opstruirali rad policijskih službenika. Savjet je iskazao zabrinutost zbog tog saznanja i ocjenio je društveno neprihvatljivim pa i opasnim situacije moguće međusobne konfrontacije i konflikta lica sa javnim ovlašćenjima.

U dijelu sjednice Savjeta učestvovao je i povrijeđeni policijski službenik S.B. Savjet ima društvenu odgovornost i obavezu da snažno osudi svako neprimjereno postupanje i ponašanje prema policijskim službenicima. Fizički napadi na policijske službenike za Savjet predstavljaju neprihvatljiva djela koja ukazuju na nepoštovanje države i namjeru pojedinca, zbog osjeća sopstvenog značaja, moći, uticaja ili snage, da bude iznad države i vladavine prava.

Savjet će posebno razmotriti preduzimanje mjera od strane policijskih službenika povodom zahtjeva Ministarstva javne uprave kod obezbjeđenja nesmetanog obavljanja inspekcijskog nadzora.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE