REDOVNA SJEDNICA

REDOVNA SJEDNICA
05 Jun

REDOVNA SJEDNICA

Podgorica, 5. jun 2024. godine - U sjedištu Udruženja pravnika Crne Gore održana je redovna sjednca Savjeta za građansku kontrolu rada policije uz predsjedavanje advokata Zorana Čelebića, predsjednika Savjeta. U radu sjednice učešće su uzele članice Savjeta Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić i član Savjeta prof.dr Branislav Radulović. Prof.dr Dražen Cerović, član Savjeta, je opravdano bio odsutan.

Analiziran je petomjesečni rad u 2024. godine tokom kojeg je održano šest elektronskih sjednica i deset kolegijuma na kojima su razmatrani predmeti u radu, isti zaključivani i putem kojih je usmjeravana dalja komunikacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, ali i drugim nadležnim državnim tijelima i organima, kao i sa organizacijama civilnog društva (NVO i mediji).

Konstatovano je da kod jednog broja predmeta, njih ukupno 9, značajno kasne neophodna izjašnjenja Uprave policije što odugovlači njihovo zaključenje, a time i blagovremenu zaštitu ljudskih prava. Savjet je obavezao svog predsjednika da sa direktorom Uprave policije i državnim sekretarom u MUP Crne Gore obavi neposredne konsultacije u cilju poboljšanja njihove izvještajne prakse.

Konstatovano je da se od vanrednih okolnosti zbog širenja zarazne boloesti Covid-19, uspostavio režim rada Savjeta koji je na određeni način i dalje na snazi jer se pokazao praktičnijim i transparentnijim. Sve tekovine Savjeta i materijal dobijen od Uprave policije, a čija objava ne krši zaštitu ličnih podataka, objavlujuju se uredno i redovno na sajtu a pisani otpravak istih, bez anonimizacije, dostavlja se na izričiti zahtjev podnosilaca pritužbi (obično ga traže zbog vođenja ili učešća u nekim drugim postupcima).

 Konstatovana je i pohvaljena  dobra saradnja i komunikacija sa NVO.

Pokrenuta je u ovoj godini i posebna izdavačka biblioteka “Istorija ljudskih prava u Crnoj Gori i policija” u sklopu koje je izašla prva knjiga “Građani posmatraju policiju” koja predstavlja analizu djelovanja policije i postupanja građanskog nadzora s tim u vezi u 2019. godini. 

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE