PROVJERA SE POSTUPANJE CRNOGORSKE POLICIJE PREMA OSOBI ČIOJI SE SUPRUŽNIK DOVODI U VEZI SA TERORISTIČKIM AKTOM U BEOGRADU

PROVJERA SE POSTUPANJE CRNOGORSKE POLICIJE PREMA OSOBI ČIOJI SE SUPRUŽNIK DOVODI U VEZI SA TERORISTIČKIM AKTOM U BEOGRADU
01 Jul

PROVJERA SE POSTUPANJE CRNOGORSKE POLICIJE PREMA OSOBI ČIOJI SE SUPRUŽNIK DOVODI U VEZI SA TERORISTIČKIM AKTOM U BEOGRADU

Podgorica, 1. jul 2024. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije po sopstevnoj inicijativi prati postupanje policijskih službenika Uprave policije Crne Gore prema građanki čiji je suprug S. (ranije M.) Ž., lišen života kod pokušaja terorističkog čina ispred Ambasade Izraela u Beogradu, RS i napada na policijskog službenika angažovanog na obezbjeđenju navedenog diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Postupak kontrole postupanja policije je inicirala je Aida Petrović, članica Savjeta, i istaknuta ženska i mirovna aktivistkinja, koja je u svojstvu odbrađivačice i izvjestiteljke zadužena ovim predmetom.

Savjet je od direktora Uprave policije, Aleksandra Radovića, zatražio detaljniju informaciju o radnjama preduzetim prema građanki kao i da li je ista imala primjedbe, bilo koje vrste, na postupanje službenika Uprave policije Crne Gore.

Zatražena je i informacija na koji je način pristupila u službene prostorije policije i da li je ista fotografisana ili snimana tokom dolaska, ulaska i boravka u Stanici policije. 

Savjet je konstatovao da je dio medija u zemlji i regionu objavio da je građanka uhapšena što ne odgovara činjenicama.

Savjet je pozdravio oglašavanje Uprave policije koja je bez navođenja identiteta konstatovala da nijesu tačni navodi da je ženska osoba uhapšena već da su od nje samo prikupljenja odgovarajuća obavještenja. 

Identitet i porijeklo ove osobe saopštio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije prilikom obraćanja medijima.