PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

NAČIN PROKNJIŽAVANJA PLAĆENIH PREKRŠAJNIH NALOGA NA ŠTETU GRAĐANA
22 Dec

NAČIN PROKNJIŽAVANJA PLAĆENIH PREKRŠAJNIH NALOGA NA ŠTETU GRAĐANA

Građanin gospodin M.M. iz Pljevalja obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom u vezi postupanja službenika Uprave policije - Odsjeka za sprovođenje postupka prinudne naplate. U opisu slučaja je navadeno da su sužubenici ovog Odsjeka dana uputili Naredbu Službi računovodstva jednog privatnog preduzeća iz Herceg Novog, da izvrši odbijanje od zarade ne veće od njene jedne trećine, na ime neplaćene novčane kazne u iznosu od 10 (deset) eura do konačne isplate. U dispozitivu Naredbe, kako je podnosilac naveo, stoji da će finansijska služba ovog preduzeća u kojem je M.M.
USPOSTAVITI LIAISON OFFICERS ZA ONLINE NASILJE I GOVOR MRŽNJE I ZAŠTITU NOVINARA
16 Dec

USPOSTAVITI LIAISON OFFICERS ZA ONLINE NASILJE I GOVOR MRŽNJE I ZAŠTITU NOVINARA

Podgorica, 16. decembar 2021. godine - Nevladina organizacija “Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava” tokom komunikacije sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije, povodom različitih predmeta koji se odnose na uvrjedljivi i govor mržnje, pozvao je Savjet za građansku kontrolu rada policije da razmotri mogućnost imenovanja policijskih kontakt službenika (liaison officers) koji će se dodatno baviti prijavama govora mržnje na nivou organizacionih jedinica Uprave policije i u skladu sa tim njegovati komunikaciju i bolju povezanost sa građanima koji isti prijavljuju.
Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora
16 Dec

Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora

Podgorica, 16. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po pritužbi građanke gospođe Kane Tomašević sa Cetinja provjerio je postupanje policijskih službenika povodom prijavljenog mizogenog govora mržnje i usvojio, nakon razmatranja pribavljenih izjašnjenja, dostavljene dokumentacije i obavljene rasprave, zaključak koji slijedi.
DIJALOG BI OLAKŠAO RAD POLICIJE I SMANJIO INCIDENTE MOTIVISANE MRŽNJOM
16 Dec

DIJALOG BI OLAKŠAO RAD POLICIJE I SMANJIO INCIDENTE MOTIVISANE MRŽNJOM

Savjet za građansku kontrolu rada policije, na sopstvenu inicijativu, zatražio je od Uprave policije detaljnu informaciju o incidentu na Cetinju, od 14. na 15. april 2021. godine, prema učenicima Bogoslovije i preduzetim i planiram aktivnostima i radnjama Uprave policije s tim u vezi. Predmet je, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio član i predsjednik Savjeta advokat Zoran Čelebić.

Pages