ZATRAŽENI PODACI OD POLICIJE POVODOM PALJENJA VOZILA POSLANIKA

ZATRAŽENI PODACI OD POLICIJE POVODOM PALJENJA VOZILA POSLANIKA
15 Feb

ZATRAŽENI PODACI OD POLICIJE POVODOM PALJENJA VOZILA POSLANIKA

Podgorica, 14. februar 2022. gdine - Savjet za građansku kontrolu rada policije sa žaljenjem se upoznao sa činjenicom da je poslaniku Skupštine Crne Gore gospodinu Dejanu Đuroviću zapaljen lični, privatni, automobil.

Savjet je jednoglasno odlučio da prati postupanje policije u konkretnom slučaju po sopstvenoj inicijativi. 

Predsjednik Savjeta, advokat Zoran Čelebić, je zatražio da Uprave policije da preko Centra bezbjednosti Bar ovom Savjetu pruži detaljnu informaciju o preduzetim radnjama policijskih službenika.