JAVNO OKUPLJANJE “TRADICIONALNI DEFILE BOKELJSKE MORNARICE I GAĐANJE KOKOTA” U PERASTU JE PROTIVZAKONITO

JAVNO OKUPLJANJE  “TRADICIONALNI DEFILE BOKELJSKE MORNARICE I GAĐANJE KOKOTA” U PERASTU JE PROTIVZAKONITO
05 Jul

JAVNO OKUPLJANJE “TRADICIONALNI DEFILE BOKELJSKE MORNARICE I GAĐANJE KOKOTA” U PERASTU JE PROTIVZAKONITO

Podgorica, 5. jul 2019. godine - NVO „Team Korina Animals“ zatražila je od građanske kontrole policije da isprati i provjeri postupanje policije u vezi obavještenja podnijetog Odjeljenju bezbjednosti (OB) Kotor da je, 15. maja 2019, na području opštine Kotor planirana upotreba vatrenog oružja na javnom mjestu, kao dio tradicionalne manifestacije ''Gađanje kokota'' u Perastu. Ova NVO je uputila zamolnicu Savjetu da izvrši potreban nadzor nad radom  policije u vezi sa ovim događajem radi provjere zakonske osnovanosti upotrebe oružja na javnom mjestu. Izvršena je i dopuna pritužbe na način što je Savjetu dostavljen zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina povodom izjave date u CB Nikšić  koja tretira predmetni slučaj, a koja je službenom poštom upućena OB Kotor. Savjet je obaviješten da je ova NVO, istog dana, podnijela prijavu i veterinarskoj inspekciji.

Savjet je od Uprave policije zatražio detaljnu informaciju o postupanju po prijavi ove NVO ali i aktivnostima Policije u odnosu na predmetni događaj kada je prema dostupnoj video dokumentaciji došlo do nesporne upotrebe oružja i bojeve municije na javnom mjestu. 

Uprava policije u odgovoru Savjetu je navela da je na osnovu izvršenih provjera, konstatovano da je, 15.05.2019. godine u vremenu od 16-22h, u mjestu Perast održano javno okupljanje kulturnog karaktera, pod nazivom „Tradicionalni defile Bokeljske mornarice i gađanje kokota“, u organizaciji NVO „Društvo prijatelja grada Perasta“, u vezi sa kojim je OB Kotor uredno podnijeta prijava za održavanje javnog skupa. Policija je u službenim prostorijama OB Kotor, 13.05.2019, sa predstavnikom organizatora obavila razgovor i skrenula pažnju na poštovanje zakonskih propisa za ovu priliku, sa posebnim osvrtom na zabranu upotrebe vatrenog oružja na javnom mjestu kao i korišćenja životinja u ritualne svrhe. Razgovoru je prisustvovao i Milovan Mikić, veterinarski inspektor u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, koji je organizatoru takođe predočio posljedice eventualne zloupotrebe životinje, saglasno Zakonu o zaštiti dobrobiti životinja. 

Policija je navela da je tokom održavanja manifestacije, oko 19h, došlo do upotrebe malokalibarske puške, kojom je najvjerovatnije odstrijeljena pernata životinja kokot, koja se nalazila u vodi Jadranskog mora, o čemu su policijski službenici OB Kotor odmah, bez odlaganja telefonskim putem obavijestili dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Kotoru. Tužilac je, s tim u vezi, naložio preduzimanje određenih mjera i radnji, poput oduzimanja malokalibarske puške uz uredno izdavanje potvrde o privremeno oduzetim stvarima kao i uzimanja izjave od vlasnika na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina, te izjava svih učesnika navedene kulturne manifestacije (organizatora, aktivnih učesnika u organizaciji i lica koje je upotrebom malokalibarske puške usmrtilo pernatu životinju).

Postupajući po nalogu dežurnog tužioca ODT u Kotoru, sva lica su identifikovana i pozvana u službene prostorije OB Kotor. Od njih su uzete izjave na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina i privremeno je oduzeta i malokalibarska puška, sa čim je upoznat dežurni tužilac koji je naložio da se formirani spisi predmeta dostave na ocjenu, mišljenje i dalje postupanje, kako je u najkraćem roku i urađeno. 

Uprava policije je prema Savjetu konstatovala da su službenici OB Kotor, u konkretnom slučaju, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te da prilikom sprovođenja istih nije bilo propusta.

Savjet je konstatovao da je Uprava policije blagovremeno prema ODT u Kotoru dostavila sva prikupljena obavještenja. 

Savjet ne komentariše rad nadležnog tužilaštva ali vjeruje da će ishod njihovih aktivnosti biti profesionalan. Nakon konačne ocjene ODT u Kotoru Savjet očekuje da se Policija odgovorajuće postavi u domenu njene nadležnosti imajući u vidu činjenicu da je upotreba oružja zabranjena na javnom mjestu  i da je moglo doći do ugrožavanja bezbjednosti građana.

Savjet ocjenjuje da je vrijeme da se preispita karakter i sadržaj konkretne tradicionalne manifestacije čije sve aktivnosti i sadržaji moraju biti u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore

Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozvao Mjesnu zajednicu Perast, „Društvo prijatelja grada Perasta“ i Opštinu Kotor da pažljivo razmisle i revidiraju sadržaj ove manifestacije, koja bez obzira što je tradiocionalna, mora da prepozna neupitno poštovanje zakona u vezi sa upotrebom oružja i moralni napredak u vezi sa preispitivanjem i odbacivanjem tradicionalizma kada je riječ o tretmanu životinja.

Savjet je pozvao Vladu Crne Gore i naročito njeno savjetodavno tijelo za brigu o životinjama da podstaknu aktivnosti i napore u pravcu  zaštite dobrobiti životinja.

Savjet je konačno preporučio Upravi policije da ubuduće privremeno ograniči javno okupljanje ove vrste odnosno isto prekine ukoliko se opet realizuje na isti način a sve shodno odredbama, član 14 i član 17, Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama.

Integralni tekst zaključka Savjeta, usvojen 3. jula 2019, dostupan ovdje.

Odgovor Uprave policije o preduzetim aktivnostima i oduzimanju oružja korišćenog na manifestaciji dostupan ovdje.

Tekst novinarke Damire Kalač, objavljen 4. jula 2019 u nezavisnom dnevniku “Vijesti”, o ovoj temi odstupan ovdje.