POZIV VETERINARSKOJ INSPEKCIJI: UNAPRIJEDITI ZAŠTITU ŽIVOTINJA

POZIV VETERINARSKOJ INSPEKCIJI: UNAPRIJEDITI ZAŠTITU ŽIVOTINJA
08 May

POZIV VETERINARSKOJ INSPEKCIJI: UNAPRIJEDITI ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Podgorica, 8. maj 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, kao državno nadzorno tijelo za rad policije, uputio je direktorki  Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziv i preporuku da pozitivno odgovori na inicijative civilnog društva i u sjedištu Uprave organizuje sastanak kako bi se razgovaralo o djelovanju inspekcije i policije u oblasti zaštite dobrobiti životinja. 

Dana 15. aprila 2019. godine Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obratila se dopisom ugledna nevladina organizacija (NVO) “Korina Animals” koja je snažno posvećena borbi protiv nezakonitih i kriminalnih aktivnosti u vezi sa životinjama. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije i Uprava policije postepeno razvijaju saradnju sa imenovanom NVO i već je organizovan, uspješan, konsultativni sastanak u Cetru bezbjednosti Nikšić u vezi sa sprječavanjem organizovanja borbi pasa na područu opštine Nikšić.

Ova NVO je kandidovala značajne teme koje su primarno u nadležnosti inspekcijskih organa i predložila održavanje posebnog inicijalnog sastanka kako bi se razmotrile mogućnosti boljeg djelovanja i saradnje.