SEMINAR O INTEGRITETU POLICIJE

​PROMOCIJE IZVJEŠTAJA O PRAKSI PRIMJENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA
25 Sep

​PROMOCIJE IZVJEŠTAJA O PRAKSI PRIMJENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

Podgorica, 25. 09. 2014 - U organizaciji ŽENEVSKOG CENTRA ZA DEMOKRATSKU KONTROLU ORUŽANIH SNAGA (DCAF) i ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBJEDNOST I SARADNJU (OSCE) MISIJA U CRNOJ GORI i u saradnji sa SKUPŠTINOM CRNE GORE, MINISTARSTVOM UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE, SAVJETOM ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE I NVO “INSTITUT ALTERNATIVA” danas je u Podgorici održan seminar na pod nazivom “PRIORITETI I ODGOVORNOSTI NA PLANU PROMOVISANJA INTEGRITETA POLICIJE U CRNOJ GORI“.