​PROMOCIJE IZVJEŠTAJA O PRAKSI PRIMJENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

​PROMOCIJE IZVJEŠTAJA O PRAKSI PRIMJENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA
25 Sep

​PROMOCIJE IZVJEŠTAJA O PRAKSI PRIMJENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

Podgorica, 25. 09. 2014 - U organizaciji ŽENEVSKOG CENTRA ZA DEMOKRATSKU KONTROLU ORUŽANIH SNAGA (DCAF) i ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBJEDNOST I SARADNJU (OSCE) MISIJA U CRNOJ GORI i u saradnji sa SKUPŠTINOM CRNE GORE, MINISTARSTVOM UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE, SAVJETOM ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE I NVO “INSTITUT ALTERNATIVA” danas je u Podgorici održan seminar na pod nazivom “PRIORITETI I ODGOVORNOSTI NA PLANU PROMOVISANJA INTEGRITETA POLICIJE U CRNOJ GORI“.

Seminar je bio posvećen implementaciji plana integriteta sa ciljem udruživanjem napora svih lokalnih aktera kako bi proces pregovora zemlje sa EU tekao na odgvarajući i kvalitetan način.

Ispred Savjeta za građansku kontrolu rada policije na seminaru je govorio, kao panelista, mr ALEKSANDAR SAŠA ZEKOVIĆ, član Savjeta, dok je predsjednik Savjeta JOVAN POLEKSIĆ, na zatvaranju seminara, predstavio najnoviju publikaciju Savjeta - “POLICIJA I LJUDSKA PRAVA: GRAĐANSKA KONTROLA RADA POLICIJE U PRAKSI”.

Cilj seminara o integritetu policije je bio da lokalnim partnerima ponudi platformu za dijalog i razmatranje o postignutim rezultatima, postojećim izazovima i modelima kako da nastave proces jačanja integriteta policije u Crnoj Gori.