PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

RADNA POSJETA MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
15 Apr

RADNA POSJETA MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Podgorica, 15. april 2016. godine - U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu policije.Na radnom sastanku učešće su uzeli Blanka Radošević Marović, generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, u ime Ministarstva, i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, mr Aleksandar Saša Zeković.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
11 Apr

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Shodno zaključku sa Druge konferencije slučajeva nasilja u porodici i dogovoru sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije Centra bezbjednosti (CB) Podgorica sazivam Treću konferenciju slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koja će se održati u petak, 15. aprila 2016. godine, u 13.30 sati, u sali za sastanke, III sprat, u Centru bezbjednosti Podgorica.
KREIRA SE PREDLOG OPERATIVNO RAZVOJNOG PLANA TIMA POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE
23 Mar

KREIRA SE PREDLOG OPERATIVNO RAZVOJNOG PLANA TIMA POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

Podgorica, 22. mart 2016. godine - U sjedištu Uprave policije održan je konsultativni sastanak u vezi definisanja programa rada i konkretnih radnih zadataka Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije.Ministar unutrašnjih poslova, upravo na osnovu ranijih ocjena i preporuka građanske kontrole policije, obrazovao je Tim povjerenja čijim radom koordinira predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije
KONAČNO USPOSTAVLJEN TIM POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE
18 Mar

KONAČNO USPOSTAVLJEN TIM POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

Podgorica, 18. marta 2016. godine - Savjet za građansku kontrolu policije njegujući stalni dijalog i konsultacije sa LGBT zajednicom i postupajući po pritužbama LGBT organizacija insistirao je kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije da se, bez daljih odlaganja, stavi u funkciju Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije kako je i predviđeno Strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori koju je Vlada Crne Gore usvojila 9. maja 2013. godine. 

Pages