PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

POGLED IZNUTRA
21 May

POGLED IZNUTRA

Podgorica, 21. maj 2016. godine - Povodom deset godina nezavisnosti Crne Gore nevladina organizacija, asocijacija nevladinih organizacija, “Građanska Alijansa” sa sjedištem u Podgorici, izdala je, u saradnji sa parnerima, posebnu publikaciju pod nazivom “Pogled iznutra” čija je urednica Sanja Rašović. Publikacija Građanske Alijanse Podgorica, 21. maj 2016. godine - Povodom deset godina nezavisnosti Crne Gore nevladina organizacija, asocijacija nevladinih organizacija, “Građanska Alijansa” sa sjedištem u Podgorici, izdala je, u saradnji sa parnerima, posebnu publikaciju pod nazivom “Pogled iznutra” čija je urednica Sanja Rašović.
ČLAN SAVJETA GOVORIO NA KONFERENCIJI “ZAKON, POLITIKA, DRUŠTVO I DISKRIMINACIJA”
20 Apr

ČLAN SAVJETA GOVORIO NA KONFERENCIJI “ZAKON, POLITIKA, DRUŠTVO I DISKRIMINACIJA”

Podgorica, 20. april 2016. godine - Član Savjeta za građansku kontrolu policije, prof. dr Dražen Cerović, izlagao je, u svojstvu paneliste, na konferenciji “Zakon, politika, društvo i diskriminacija“, koju je organizovala institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore uz podršku fondacije Konrad Adenauer, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i
PREVENCIJA MUČENJA
18 Apr

PREVENCIJA MUČENJA

Bijelo Polje, 18. april 2016. godine - Član Savjeta za građansku kontrolu policije, advokat Zoran Čelebić, održao je predavanje o prevenciji mučenja, u sklopu istoimene radionice koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) “Inicijativa mladih za ljudska prava” (YIHR) u saradnji sa crnogorskim Ministrastvom pravde. Radionica je imala za cilj da se službenici Uprave policij
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STRUČNIH RADOVA
18 Apr

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STRUČNIH RADOVA

Podgorica, 18. april 2016. godine - Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Savjet za građansku kontrolu rada policije, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, zajedničku pripremaju publikaciju - vodič za bezbjednost LGBT osoba - koja bi prvenstveno trebala da pomogne LGBT osobama da bolje razumiju koncept bezbjednosti i sve rizike i izazove s tim u vezi i predstavi moguće preventivne i druge aktivnosti.

Pages