Blogs

​PREVENCIJA NASILJA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA
07 Apr

​PREVENCIJA NASILJA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA

Podgorica, 7. april 2015. godine, Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet), kao nezavisno ombudsman tijelo zakonski ovlašćeno da prati i ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja, iskazao je interesovanje za detaljnom informacijom o obezbjeđenju međunarodne fudbalske utakmice između reprezentacija Crne Gore i Ruske Federacije koja je održana dana 27. marta 2015. godine u Podgorici.
FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE NEMA PRIMJEDBI NA POSTUPANJE POLICIJE
03 Apr

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE NEMA PRIMJEDBI NA POSTUPANJE POLICIJE

Podgorica, 3. april 2015. godine, Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet), kao nezavisno ombudsman tijelo zakonski ovlašćeno da prati i ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja, iskazao je interesovanje za detaljnom informacijom o obezbjeđenju međunarodne fudbalske utakmice između reprezentacija Crne Gore i Ruske Federacije koja je održana dana 27. marta 2015. godine u Podgorici. Utakmica je praćena pojedinačnim neredima navijača zbog čega je i prekinuta a golman reprezentacije Ruske federacije pogođen je bakljom u glavu.
​ZVANIČNA STATISTIKA U VEZI SA ZAŠTITOM OD NASILJA U PORODICI ZA 2014 GODINU
29 Mar

​ZVANIČNA STATISTIKA U VEZI SA ZAŠTITOM OD NASILJA U PORODICI ZA 2014 GODINU

Podgorica, 29. mart 2015. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, od svog osnivanja 2005. godine, prati primjenu policijskih ovlašćenja u vezi sa porodičnim nasiljem. Ta problematika diskutovana je, u konsultacijama, sa organizacijama civilnog društva, parlamentarnim odborima, organima izvršne vlasti i sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore.
​POLICIJA I LJUDSKA PRAVA
18 Mar

​POLICIJA I LJUDSKA PRAVA

Podgorica, 18. mart 2015. godine - Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković održao je danas sastanak sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandrom Sašom Zekovićem Sastanak je održan na inicijativu predśednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije u cilju uspostavljanja saradnje Odbora za ljudska prava i slobode i Savjeta.
​PODRŽANI ZAKLJUČCI I PREPORUKE SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
17 Mar

​PODRŽANI ZAKLJUČCI I PREPORUKE SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 17. marta 2015. godine - Savjet za zaštitu od diskriminacije Vlade Crne Gore na 10-toj sjednici održanoj 17. marta 2015. godine, predsjedavao potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta dr Igor Lukšić, pozdravio je zaključke Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji su usvojeni na pedesetoj sjednici ovog tijela, a povodom jačanja mehanizama i mjera u interesu bezbjednosti i šire društvene uključenosti LGBT osoba, te iskazao punu posvećenost praćenju i implementaciji vladine LGBT Strategije.
IZGRADNJA DEMOKRATSKOG I INKLUZIVNOG POLICIJSKOG SERVISA
16 Mar

IZGRADNJA DEMOKRATSKOG I INKLUZIVNOG POLICIJSKOG SERVISA

Podgorica, 16. mart 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, u Skupštini Crne Gore, imao je odvojene susrete s predsjednikom parlamentrarnog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Zoranom Jelićem i predsjednicom parlamentarnog odbora za rodnu ravnopravnost Nadom Drobnjak. U nastavku su zvanična saopštenja sa sastanaka dostupna na sajtu Skupštine Crne Gore. RAZGOVORANO O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
POLICIJSKO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI
11 Mar

POLICIJSKO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI

Budva, 11. mart 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, bio je panelista izlagač na okruglom stolu "Policija kao servis građana u demokratskoj pravnoj državi i izazovi za obrazovanje u policiji" koji su zajednički organizovali JU Viša stručna škola "Policijska akademija" i Hanns Seidel Fondacija za Srbiju i za Crnu Goru. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije izlagao je na temu "Inkluzivna bezbjednost - Policija i marginalizovane društvene grupe: Dijalog i izgradnja povjerenja".
​PARTNERSTVOM DO BOLJE PRAKSE POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA
09 Mar

​PARTNERSTVOM DO BOLJE PRAKSE POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA

Podgorica, 9. mart 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, susreo se danas sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućkom Bakovićem.  To je bio i prvi zvanični susret Savjeta za građansku kontrolu rada policije sa institucijom Zaštitnika (Ombudsmana) koja ima ključnu i vodeću ulogu u zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Institucija zaštitnika je i ključni nacionalni mehanizam za prevenciju od torture i u borbi protiv diskriminacije. 

Pages