Ocjene i preporuke

02 Oct
2015

POVODOM DANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Podgorica, 2. oktobar 2015. godine - Povodom Dana unutrašnjih poslova predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, uputio je čestitku Ministru unutrašnjih poslova, mr Rašku Konjeviću, direktoru Uprave policije, Slavku Stojanoviću, i predsjedniku policijskog sindikata Mladenu Šuškavčeviću

24 Sep
2015

ZBIRNA INFORMACIJA O RADU SAVJETA U VEZI SA LGBT INKLUZIJOM U 2015

U namjeri da se svim partnerskim državnim i međunarodnim agencijama i institucijama kao i LGBT zajednici i nevladinim organizacijama koje su posvećene zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda pruže blagovremene, detaljne i kvalitetne informacije kreiarana je Infomacija o aktivnostima Savjeta za građansku kontrolu rada policije u vezi sa LGBT inkluzijom u 2015. godini...

03 Jul
2015

PRIMJENOM POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA POVREĐENA PRAVA GRAĐANINA A.T. IZ PODGORICA

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po sopstvenoj inicijativi i pritužbi građanina A.T. iz Podgorice, usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

02 Jul
2015

OCJENA SAVJETA POVODOM PRITUŽBE GRAĐANINA MI.M. IZ PODGORICE

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po pritužbi građanina Mi.M. iz Podgorice usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

02 Jul
2015

ZAKLJUČAK POVODOM PRITUŽBE M.M, NOVINARA I GRAĐANSKOG AKTIVISTE IZ PODGORICE

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po sopstvenoj inicijativi i pritužbi građanina M.M., novinara i građanskog aktiviste iz Podgorice, usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Pages