Ocjene i preporuke

12 Oct
2015

ZBIRNA INFORMACIJA O PREDMETIMA U 2014. I 2015. GODINI KOJI SU BILI ILI SU JOŠ UVJEK U RADU U OSNOVNIM I VIŠIM DRŽAVNIM TUŽILAŠTVIMA A TIČU SE ZAŠTITE PRAVA I SLOBODA LGBT OSOBA

Savjet za građansku kontrolu rada policije u cilju sagledavanja primjene policijskih ovlašćenja i ukupne policijske i krivično-pravne zaštite LGBT osoba u Crnoj Gori zatražio je od Uprave policije MUP, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vijeća za prekršaje Crne Gore i Vrhovnog Suda Crne Gore zbirnu, detaljnu informaciju, o svim slučajevima odnosno predmetima u kojima se kao oštećeni ili svjedoci pojavljuju pripadnici LGBT zajednice odnosno informaciju o svim prijavama, krivičnim prijavama i predmetima u kojima je tretirana povreda ravnopravnosti, diskrimimacija ili nasilje nad LGBT osobama.

09 Oct
2015

Informacija Vijeća za prekršaje Crne Gore broj 781/15 od 02.10.2015. godine o prekršajnim postupcima u kojima se kao oštećeni ili svjedoci pojavljuju LGBT osobe za 2014. i 2015 god.

Savjet za građansku kontrolu rada policije u cilju sagledavanja primjene policijskih ovlašćenja i ukupne policijske i krivično-pravne zaštite LGBT osoba u Crnoj Gori zatražio je od Uprave policije MUP, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vijeća za prekršaje Crne Gore i Vrhovnog Suda Crne Gore zbirnu, detaljnu informaciju, o svim slučajevima odnosno predmetima u kojima se kao oštećeni ili svjedoci pojavljuju pripadnici LGBT zajednice odnosno informaciju o svim prijavama, krivičnim prijavama i predmetima u kojima je tretirana povreda ravnopravnosti, diskrimimacija ili nasilje nad LGBT osobama.

07 Oct
2015

ZBIRNI PODACI VRHOVNOG SUDA CRNE GORE O TEKUĆIM, PRESUĐENIM I PRAVOSNAŽNIM SUDSKIM PREDMETIMA U 2014. I 2015. GODINI U KOJIMA SU STRANKE ILI OŠTEĆENI PRIPADNICI LGBT ZAJEDNICE ILI LGBT ORGANIZACIJE

Savjet za građansku kontrolu rada policije u cilju sagledavanja primjene policijskih ovlašćenja i ukupne policijske i krivično-pravne zaštite LGBT osoba u Crnoj Gori zatražio je od Uprave policije MUP, Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog Suda Crne Gore zbirnu...

Pages