Predlog MUP Crne Gore u vezi sa posjetama građanske kontrole policije organizacionim jedinicima policije