Blogs

41. SJEDNICA
28 Apr

41. SJEDNICA

41. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 28. aprila 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta, u rad su uzeta tri nova slučaja a Savjet je u jednom predmetu zaključio dalje postupanje  
40. SJEDNICA
27 Mar

40. SJEDNICA

40. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 27.marta 2014.godine, tokom njenog rada razmotrena su četiri predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
39. SJEDNICA
24 Feb

39. SJEDNICA

39. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 24.februara 2014.godine, tokom njenog rada razmotrena su četiri predmeta, u rad je uzet jedan novi predmet a Savjet je u tri slučaja zaključio svoj rad.  
38. SJEDNICA
22 Jan

38. SJEDNICA

38. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 22. januara 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
37. SJEDNICA
13 Dec

37. SJEDNICA

37. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 13. decembra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta, u obradu su uzeta tri nova a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
36. SJEDNICA
25 Nov

36. SJEDNICA

36. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 25. novembra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
35. SJEDNICA
29 Oct

35. SJEDNICA

35. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 29. oktobra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je šest predmeta, okončan rad po jednom slučaju a tri nove pritužbe Savjet je uzeo u rad.  
34. SJEDNICA
24 Sep

34. SJEDNICA

34. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 24. septembra 2013.godine, tokom koje je razmotreno šest predmeta a u tri slučaja Savjet je zaključio svoj rad.  

Pages