20. SJEDNICA

20. SJEDNICA
16 May

20. SJEDNICA

20. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 16. maja 2012. godine, tokom koje je razmotreno 14 predmeta, četiri predmeta su zaključena a jedan nov slučaj Savjet je uzeo u rad. 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)