Blogs

POLICIJA DA SE IZJASNI O POSTUPANJU PREMA GRAĐANINU S.N. IZ NIKŠIĆA
09 Sep

POLICIJA DA SE IZJASNI O POSTUPANJU PREMA GRAĐANINU S.N. IZ NIKŠIĆA

Gospodin S.N. iz Nkšića podnio je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije zbog neprofesionalnog postupanja nepoznatog policijskog službenika i policijskog starješine koji je rukovodio primjenom prinude na Dvorskom trgu na Cetinju, u neđelju, 05.09.2021.god. oko 6 sati, na mirnom protestu. O pritužbi građanina detaljnije ovđe: http://kontrolapolicije.me/blog/cetinje-%C5%A1ok-bombe-ispaljivane-po-glavama-ljudi-na-dvorskom-trgu 
CETINJE: ŠOK BOMBE ISPALJIVANE PO GLAVAMA LJUDI NA DVORSKOM TRGU
08 Sep

CETINJE: ŠOK BOMBE ISPALJIVANE PO GLAVAMA LJUDI NA DVORSKOM TRGU

Gospodin S.N. iz Nkšića podnio je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije zbog neprofesionalnog postupanja nepoznatog policijskog službenika i policijskog starješine koji je rukovodio primjenom prinude na Dvorskom trgu na Cetinju, u neđelju, 05.09.2021.god. oko 06.casova, na mirnom protestu. Pjevali su narodne crnogorske pjesme dok je ispred mase naroda bio kordon policije u tri reda sa punom zaštitnom opremom. 
POSJETA ZADRŽANIM OSOBAMA U OB CETINJE
05 Sep

POSJETA ZADRŽANIM OSOBAMA U OB CETINJE

Cetinje, 5. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policje danas je na Cetinju sproveo svoju posmatračku i nadzornu funkciju i pratio poštovanje ljudskih prava u postupanju policije. Savjet je već izdao neke ocjene o postupanju policije, a večeras će u 20 sati povodom dogadjaja na Cetinju održati i vanrednu sjednicu. Delegacija Savjeta u sastavu Zoran Čelebić, predsjednik, i članovi Aida Petrović i dr Aleksandar Mugoša obišli su Odjeljenje bezbjednosti Cetinje i posjetili sva zadržana lica tokom današnjih intervencija.
ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA
05 Sep

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA

Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je večeras vanrednu sjednicu posvećenu današnjim dešavanjima na Cetinju. Savjet je danas ranije ocijenio da je prilikom intervencija policije, na različitim lokacijama, došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava.  Savjet je konstatovao da se prekomjerna upotreba hemijskih sredstava odrazila na zdravlje i redovan život i onih građana Cetinja koji nijesu uzeli učešća u javnim okupljanjima.
ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA
05 Sep

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA

Podgorica, 5. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je večeras vanrednu sjednicu posvećenu današnjim dešavanjima na Cetinju. Savjet je danas ranije ocijenio da je prilikom intervencija policije, na različitim lokacijama, došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava.  Savjet je konstatovao da se prekomjerna upotreba hemijskih sredstava odrazila na zdravlje i redovan život i onih građana Cetinja koji nijesu uzeli učešća u javnim okupljanjima.

Pages