SASTANAK SA PREDSTAVNICOM CENTRA ZA DEMOKRATSKU KONTROLU ORUŽANIH SNAGA (DCAF) IZ ŽENEVE

SASTANAK SA PREDSTAVNICOM CENTRA ZA DEMOKRATSKU KONTROLU ORUŽANIH SNAGA (DCAF) IZ ŽENEVE
09 Oct

SASTANAK SA PREDSTAVNICOM CENTRA ZA DEMOKRATSKU KONTROLU ORUŽANIH SNAGA (DCAF) IZ ŽENEVE

Dana 9. oktobra 2013. godine održan je sastanak Savjeta za građansku kontrolu rada policije sa predstavnicom Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve, koordinatorkom na projektima, Teodorom Fuior. Susretu je ispred Savjeta prisustvovao predsjednik Jovan Poleksić.

Na sastanku je bilo riječi o otpočinjanju realizacije ranije dogovorenog projekta publikovanja godišnjih izvještaja o radu Savjeta za građansku kontrolu rada policije za 2009, 2010 i 2012. godinu kao i prezentovanje istog na okruglom stolu organizovanom za ovu namjenu, u saradnji sa Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF). Ovom prilikom, predsjednik Savjeta gošći je predstavio rad ovog tijela u 2013. godini, kao i domete ranije publikovanih izvještaja sa posebnim osvrtom na značaj kontinuiranog prezentovanja rada Savjeta na neposredan način.

Tokom diskusije učesnici sastanka zajednički su potvrdili ranije iznijet stav o važnosti jačanja transparentnosti institucija u Crnoj Gori kroz redovno izvještavanje o aktivnostima Savjeta i obezbjeđivanja permanentne i efikasne relacije građanin - Savjet, u postupku ocjene primjene policijskh ovlašćenja sa ciljem zaštite ljudskih prava i sloboda.

S iznijetim u vezi, predstavnica Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF), gđica Fuior iskazala je punu podršku rezultatima rada Savjeta za građansku kontrolu rada policije u prethodnom periodu, sa posebnim osvrtom na rijetkost postojanja građanskog nadzornog tijela u međunarodnoj praksi, i u kontekstu realizacije projekta publikovanja godišnjih izvještaja za 2009, 2010 i 2012. godinu i njegove prezentacije, u ime DCAF-a, iskazala dobru volju i spremnost za saradnjom u predstojećem periodu.