33. SJEDNICA

33. SJEDNICA
11 Jul

33. SJEDNICA

33. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 11. jula 2013.godine, tokom koje je razmotreno pet predmeta, u jednom slučaju Savjet je zaključio svoj rad a u obradu su uzeta tri nova.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)