SASTANAK SA MINISTROM UNUTRASNJIH POSLOVA

SASTANAK SA MINISTROM UNUTRASNJIH POSLOVA
01 Feb

SASTANAK SA MINISTROM UNUTRASNJIH POSLOVA

Dana 1. februara 2013. godine održan je sastanak članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije sa ministrom unutrašnjih poslova Raškom Konjevićem i predstavnicima Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije rukovodiocem, Veselinom Šaranovićem i Milanom Adžićem. Ispred Savjeta, učešće u radu ovog sastanka uzeli su predsjednik Jovan Poleksić i član dr Đoko Jočić.

Predsjednik Savjeta Jovan Poleksić, nakon upoznavanja sa dosadašnjim aktivnostima i rezultatima rada ovog tijela, istakao je značaj kontinuirane saradnje Savjeta i Ministarstva, sa posebnim osvrtom na potrebu njenog unapređenja kroz neposrednu i redovnu komunikaciju, blagovremeno informisanje i razmjenu informacija i dokumenatacije o predmetima koji su u postupku obrade, u cilju ostvarivanja efikasne kontrole i suzbijanja postupanja koje je na štetu građana.

Ministar unutrašnjih poslova, takođe, je istakao značaj kvalitetne saradnje Odjeljenja za unutrašnju kontrolu sa svim institucijama i tijelima u čijoj nadležnosti je kontrola rada policije, i zaključio da je saradnja sa Savjetom, u cilju podizanja nivoa kvaliteta rada i profesionalnosti u obavljanju zadataka kontrole rada policije, obostrano korisna i uvijek dobrodošla.

Na sastanku su razmatrani i pojedini slučajevi koji su u postupku ili su bili predmet interesovanja učesnika sastanka, i dogovoreni oblici saradnje u smislu njihove dalje obrade.

Na kraju sastanka, učesnici su ulogu i domete unutrašnje i građanske kontrole, u cilju podrške reformama policijske organizacije u službi građana, većoj profesionalnosti i efikasnosti u radu te jačanju povjerenja građana u rad policije, ocijenili veoma značajnim, i zaključili da će saradnja ovih organa značajno doprinijeti ostvarenju navedenih ciljeva.