Ocjena Savjeta oduzimanja majica sa likom svetog Petra Cetinjskog