ZAPALJEN KROV ŠKOLE, PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE

ZAPALJEN KROV ŠKOLE, PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE
27 May

ZAPALJEN KROV ŠKOLE, PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE

Podgorica, 26. maj 2024. godine - Savjetu za građansku kontrolu rada policije obratio se Gradski savjet u Podgorici nestranačke Građanske inicijative (GI) “21. maj” inicijativom da se isprati i provjeri postupanje službenika Uprave policije povodom polumaturantske proslave kada od strane uprave škole nije spriječena bakljada usljed koje je došlo i do zapaljenja krova Osnovne škole "Vlado Milić” u Podgorici. 

GI “21. Maj” je zatražila da Savjet provjeri postupanje policijskih službenika i zatraži stav Uprave policije o ukupnom ponašanju i pristupu uprave škole.

Zabrinuti roditelji učenika koji pohađaju tu školu dostavili su GI “21. maj” snimak koji ukazuje na očigledno antisocijalno i neprihvatljivo ponašanje mladih na koje pažnju treba da obrate brojna državna tijela i institucije, uključujući i Glavni grad Podgorica, pa tako i građanski nadzor policije kako bi se pomoglo da Uprava policije posveti značajniju pažnju pojavi i prevenciji delikvencije kod mladih.

Savjet je pritužbu - inicijativu uzeo u rad, istom, u svojstvu obrađivača i izvjestioca zadužio svog člana prof.dr Dražena Cerovića a Upravu policije pozvao da informiše o incidentu i odgovori na konkretna pitanja: da li je Uprava škole preduzela blagovremene mjere i radnje da se spriječi remećenje javnog reda i mira u takvom, većem, obimu, ugrožavanje sigurnosti drugih učenika i oštećenja samog objekta škole.

Takođe, Savjet je zamolio za informaciju da li su Uprava škole i nadležno državno tužilaštvo cijelinili prekršajnu ili krivičnu odgovornost odgovornih lica u samoj upravi škole. 

Konačno, Savjet je zatražio podatak o procesuiranim licima povodom ovog incidenta kao i za stručna, profesionalna, stajališta Uprave policije i Odjeljenja bezbjednosti Podgorica o načinima prevencije antisocijalnog i protivzakonitog ponašanja mladih.