Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora

Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora
16 Dec

Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora

Podgorica, 16. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po pritužbi građanke gospođe Kane Tomašević sa Cetinja provjerio je postupanje policijskih službenika povodom prijavljenog mizogenog govora mržnje i usvojio, nakon razmatranja pribavljenih izjašnjenja, dostavljene dokumentacije i obavljene rasprave, zaključak koji slijedi.

Građanka gospođa Kana Tomašević sa Cetinja, preko aktivista Crnogorskog helsinškog odbora za ljudska prava (CHO), podnijela je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije iznoseći primjedbe na komunikaciju sa policijskim službenicima i posebno zbog izostanka konkretnih odgovora povodom prijava koje je podnijela Upravi policije zbog mizogenog govora mržnje, vrijeđanja i uznemiravanja na portalima određenih medija.

Savjet je pritužbu uzeo u rad i istom, u svojstvu obradivačice i izvjestiteljke, zadužio članicu Savjeta Aidu Petrović.

Savjet je od direktora Uprave policije zatražio sažetu i konkretizovanu informaciju o ukupnom postupanju policijskih službenika povodom svih prijava koje je podnijela građanka Tomašević kao i da naloži da se Savjetu odgovori, koncizno i precizno, na sljedeća pitanja: (1) Koje je precizno radnje preduzela Uprava policija prema građaninu Mi.Vu. koji je priznao da je prijetio i vrijeđao Tomašević, da li je konsultovan nadležni državni tužilac i da li je podnijet, na koncu, zahtjev za vođenje prekršajnog postupka; (2) Da li je Uprava policije uspješno identifikovala administratore Facebook i Instagram stranica "Bunt Crna Gora", "Odbrana crkve", "Plava torba DK", da li su preduzete bilo kakve radnje po tom pitanju ili postoje određene teškoće u tim aktivnostima; (3) Koje je precizno radnje preduzela Uprava policija prema građanki V.P. koju je Tomašević dokumentovano prijavila sa odgovarajućim dokazima. Da li je konsultovan nadležni državni tužilac i da li je podnijet, na koncu, zahtjev za vođenje prekršajnog postupka i (4) Da li je Uprava policije povodom prijava građanke Tomašević, i/ili povodom prijava drugih građana_ki kontaktirala odgovorna lica u portalu Borba i u mediju Kurir, preko MUP Republike Srbije, kao i u Srpskoj TV i Srpskom nacionalnom savjetu koji je osnivač Srpske TV.

U odgovoru koji je povodom predmetne pritužbe Uprava policije dostavila Savjetu, a na temelju odgovora Centra bezbjednosti (CB) Podgorica, građanska kontrola je informisana da su policijski službenici CB Podgorica, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, postupali po prijavama koje je u periodu od 22-31.08.2021. godine CB Podgorica imenovana podnosila protiv portala „Borba“, protiv urednika emisije „Neskriveno“, D. R, protiv njegovog gosta l. D., kao i protiv direktorice „Srpska“ i osnivača navedene Televizije, M. V., upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, kojem je predmet službenom poštom dostavljen na ocjenu i mišljenje radi izjašnjenja. 

U kontekstu prijave građanke Kane Tomašević podnijete protiv Mi.Vu. iz Bara, a povodom komentara upućenog na društvenoj mreži „lnstagram“ službenici CB Podgorica su uzeli izjavu od M.V. na gore navedene okolnosti, i po mjesnoj nadležnosti spise predmeta dostavili službenicima CB Bar na dalji rad i postupanje. 

U vezi prijave koju je Kana Tomašević podnijela protiv V.P., obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da u navedenom nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. 

U nastavku odgovora Uprave policije je navedeno da je protiv V.P. podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru (drsko ponašanje) na štetu Kane Tomašević. U zaključnici odgovora direktor Uprave policije je naveo da će Savjet o svim novim detaljima u odnosu na aktivnosti policije po obraćanju gospođe Tomašević, kao i o ishodu postupanja u vezi lica M.V., biti blagovremeno obaviješten, kao i da postupajući policijski službenik ima komunikaciju sa podnositeljkom pritužbe i blagovremeno je obavještava o postupanjima po predmetnim prijavama i o preduzetim mjerama i radnjama.

Odgovor Uprave policije Savjet je dostavio građanki Kani Tomašević na upoznavanje i izjašnjenje.

CHO je potvrdio navode direktora Uprave policije da su policijski službenici podnijeli zahtjev za vođenje prekršajnog postupka protiv građanina gospodina Mi.Vu. iz Bara i da je isti 12.11.2021. u Sudu za prekršaje Budva - Odjeljenje u Baru prvostepeno novčanom kažnjen u iznosu od 250 eura zato što je na društvenim mrežama gospođu Kanu Tomašević, tokom njenog uživo (live) prenosa građanskog i patriotskog skupa skupa na Cetinju od 22. avgusta 2021. godine, nazvao “kurvo raspala, zore ne čekala, glibuljo odvratna”. CHO je pohvalio pristup direktora Uprave policije prema tom slučaju ali i obavijestio Savjet da povodom ostalih slučajeva (prijava) građanka Tomašević duži period nije kontaktirana od strane policijskih službenika i nije joj poznat status tih prijava.

CHO je pozvao Savjet za građansku kontrolu rada policije da razmotri mogućnost uspostavljanja policijskih službenika koji će se baviti prijavama govora mržnje na nivou organizacionih jedinica Uprave policije i u skladu sa tim njegovati komunikaciju sa građanima i građanka koji isti prijavljuju.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozdravio napor direktora Uprave policije po pitanju suzbijanja govora mržnje i pohvalio policijske službenike CB Podgorica i policjske službenike CB Bar koji su postupali po prijavi koje je okončana prekršajnim kažnjavanjem izgrednika.

Savjet ocjenjuje da su policijski službenici Uprave policije postupali profesionalno i po pitanju ostalih podnijetih prijava uz preporuku da se sa podnositeljkom pritužbe obnove kontakti i komunikacija.