ULCINJ: POLICAJAC ZLOSTAVLJAO GRAĐANINA

ULCINJ: POLICAJAC ZLOSTAVLJAO GRAĐANINA
16 Dec

ULCINJ: POLICAJAC ZLOSTAVLJAO GRAĐANINA

Podgorica/Ulcinj, 15. decembar 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije ocijenio je da je policijski službenik Odjeljena bezbjednosti (OB) Ulcinj C.L. neprofesionalno i protivzakonito postupao prema građaninu P.K. 

Građanin P.K. iz Ulcinja obratio se građanskom nadzoru policije pritužbom zato što ga je policijski službenik C.L. 10. avgusta 2022. godine istukao u stanici policiji zato što mu se navodno obraćao povišenim tonom. P.K. je u službene prostorije policije doveden zbog učešća u tuči sa dvojicom stranih državljana. U prilogu pritužbe dostavio je prateću ljekarsku dokumentaciju.

Uprava policije je informisala Savjet da je navedenog dana ispred zgrade OB Ulcinj, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom kada je došlo do fizičkog obračuna između P.K. i dvojice stranih državljana. Učesnici tuče dovedeni su u stanicu policije a prema P.K. primjenili su i sredstva prinude - fizičku snagu, jer se oglušio izdatom naređenju policijskog službenika da prestane sa tučom na način što je nastavio fizički napadati druge učesnike. Nakon dovođenja u prostorije Stanice policije OB Ulcinj imenovani je poveden u jedinicu hitne medicinske pomoći zbog zadobijenih povreda u tuči, o čemu je sačinjen izvještaj Ijekara, a nakon prikupljanja potrebnih obavještenja u vezi predmetnog događaja lišen je slobode na osnovu člana 166 stav 1 tačka 3 Zakona o prekršajima, zbog počinjenog prekršaja iz člana 10 stav 2 Zakona o JRM i u zakonskom roku uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sproveden u Sud za prekršaje Budva, Odjeljenje u Ulcinju. 

Iz Uprave policije je Savjetu još saopšteno da su policijski službenici sačinili službenu zabilješku i izvještaj o upotrebi sredstava prinude i isti dostavili komandiru Stanice policije, koji je dao mišljenje o opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude i isti proslijedio direktoru Uprave policije koji je ocjenio kao opravdanu, zakonitu i u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Građanin P.K. čim je bio u mogućnosti, već 12. avgusta 2022. godine, je podnio pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije i usmenu krivičnu prijavu zbog zlostavljanja neposredno u stanici policije protiv policajca C.L. koji ga je dok je sjedio u prostorijama dežurne službe, udario više puta zatvorenim šakama u predjelu glave i tijela. 

Savjet je povodom ovog slučaja istakao i pohvalio profesionalan i odgovoran pristup načelnika OB Ulcinj Arbena Taganija koji se odlučno i objektivno odnio prema navodima o zlostavljanju.

Savjet je odlučio da, i po zaključenju, nastavi da prati dalji tok ovog slučaja u sklopu svog programa Monitoring sankcionisanja zlostavljanja.

S tim u vezi, Savjet se kod ODT u Ulcinju interesovao za status ovog predmeta a direktoru Uprave policije je uputio preporuku da se policijski službenik privremeno udalji iz službe do okončanja postupka. 

ODT u Ulcinju povratno je informisalo Savjet da je nakon završenog izviđaja podnijelo optužni prijedlog Osnovnom sudu u Ulcinju protiv policijskog službenika C.L. zbog krivičnog djela Zlostavljanje iz člana 166 stan 2 Krivičnog zakonika. 

Savjet je ocijenio da je od posebne važnosti da policijski službenici koji se dovode u vezi sa zlostavljanjem nemaju dalji kontakt, komunikaciju i neposrednu primjenu ovlašćenja prema građanima.

 , KONTROLAPOLICIJE