TRAGEDIJA U TUZIMA: OCJENA SAVJETA O POSTUPANJU POLICIJE PO PRIJAVI NASILJA

TRAGEDIJA U TUZIMA: OCJENA SAVJETA O POSTUPANJU POLICIJE PO PRIJAVI NASILJA
13 Dec

TRAGEDIJA U TUZIMA: OCJENA SAVJETA O POSTUPANJU POLICIJE PO PRIJAVI NASILJA

Podgorica, 13. decembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po sopstvenoj inicijativi provjerio je postupanje policijskih službenika povodom prijave pokojne gospođie Š.B. iz Tuzi, žrtve nasija.

Savjet je zatražio od direktora Uprave policije da u roku od tri dana dostavi preciznu informaciju o svim prijavama iz porodice B. i postupanju po njima kao i kopiju dokumentacije koja potvrđuje blagovremenu i preciznu komunikaciju sa nadležnim tužiocem. Savjet je, zbog interesa javnosti, zatražio hitnost u postupanju.

Ovim predmetom je u svojstvu, obrađivačice i izvjestiteljke, zadužena članica Savjeta Aida Petrović.

Uprava policije u odgovoru koji je dostavila Savjetu obavijestila je da je u prostorije CB Podgorica, 26.08.2021. godine u 19.51h pristupila Š.B. i podnijela pisanu prijavu protiv vjerenika Đ.I., sa kojim je živjela devet mjeseci u vanbračnoj zajednici, a prekinuta je prije tri mjeseca, nakon čega se vratila kod svojih roditelja. 

U predmetnoj prijavi Š.B. je navela da je imenovani već duže vrijeme uznemiravao, prijetio joj telefonskim putem i dołazio ispred kuće njenih roditelja, te da je 25.08.2021. godine oko 23h, dok se nałaziła u porodičnoj kući ušao u njihovo dvorište, popeo na drugi sprat kuće, ušao u dnevnu sobu preko balkonskih vrata koje je bezuspješno pokušala zadržati, i ušao, uputivši joj prijeteće riječi, u prisustvu njene malodobne sestre B.R., te otišao iz kuće. Nakon što je podnijela pisanu prijavu, u službenim prostorijama CB Podgorica od Š.B. su prikupljena dodatna obavještenja, o čemu je sačinjen zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina, kada je pojasnila da joj je Đ.I. bivši nevjenčani supružnik i da nemaju zajedničke djece. 

Sa navodima prijave i izjave, upoznata je dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja se izjasnila da nema elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti i sugerisao da se radi o prekršaju iz člana 36 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici., uz skraćeni postupak, uz privod lica. Postupajući po predmetnoj prijavi, od strane policijskih službenika Jedinice policije Tuzi, u mjestu Gornji Milješ, imenovani građanin je pronađen i predat na dalje postupanje policijskim službenicima Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici, i u službenim prostorijama CB Podgorica, od njega su prikupljena obavještenja na okolnosti navoda iz prijave i sačinjen zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina. Cijeneći navode iz prijave i dobijena saznanja, uz primjenu odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o prekršajima, istoga dana, 26.08.2021. godine u 22.25h Ð.I. je lišen slobode i protiv njega je Sudu za prekršaje u Podgorici podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u skraćenom postupku zbog prekršaja iz čl 36 st 2 u vezi sa st 1 tač 2 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. 27. 08. 2021. godine, u zakonskom roku, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, od strane policijskih službenika CB Podgorica, sproveden je u Sud za prekršaje u Podgorici, gdje je održano suđenje u prisustvu ovlašćenog policijskog službenika koji je zastupao Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kada je nakon po završetku postupka postupajući sudija saopštio da se Đ.I. oslobađa krivice. Rješenje Suda za prekršaje u Podgorici kojim je Đ.I. oslobođen krivice dostavljeno je 05.10.2021. godine Jedinici kriminalistiöke policije za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici Centra bezbjednosti Podgorica. Ovim povodom, policijski službenici su 03.10. 2021. godine, ostvarili telefonsku komunikaciju sa predsjednikom Suda za prekršaje u Podgorici, kada su informisani da je postupajući sudija u konkretnom predmetu donio oslobadajuću presudu, ali da rješenje o presudi još nije dostavljeno Centru bezbjednosti Podgorica, kao podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Osim navedene prijave, kako je navela Uprava policije, oštećena Š.B. nije podnosila druge prijave Centru bezbjednosti Podgorica. Savjetu je, ovim povodom, u prilogu dostavljena sljedeća dokumentacija: Prijava Š.B., Zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanke Š.B., Zapisnik o obavještenju prikupljena od građanina Đ.I., Službena zabilješka o lišenju slobode, Službena zabilješka policijskih službenika,  Prijava za prekršaj, Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, Upitnik za procjenu rizika i bezbjednosti i Rješenje Suda za prekršaje u Podgorici broj 6…/21-..8 od 04.10. 2021.godine. 

U nastavku obrade predmeta Savjet je pokazao puni proaktivni pristup pa je članica Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aida Petrović realizovala sastanak sa predsjednikom opštine Tuzi gospodinom Nikom Gjeloshajem tokom kojeg je razgovarano o izostanku blagovremene reakcije nadležnih institucija u slučaju žrtve nasilja Š.B. koja je ubijena i daljem praćenju slučaja u dijelu postupanja institucija prema osumnjičenom za ubistvo. 

Imajući u vidu porast  nasilja i obeshrabrenost žrtava nakon ovog slučaja da prijave ovakve događaje ili potraže podršku, članica Savjeta je predložila predsjedniku opštine Tuzi da razmotri podršku prema osnivanju ženske organizacije i SOS telefona za opštinu Tuzi, kroz obezbjeđenje prostornih kapaciteta i tehničke opreme za rad i uvođenje besplatne SOS linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Ovom prilikom, predsjednik opštine Tuzi, Nik Gjeloshaj se u potpunosti saglasio sa inicijativom i obećao podršku takvom servisu.

Savjet, na osnovu dostupne dokumentacije i podataka, nije mogao prepoznati i utvrditi propuste policijskih službenika koji su postupali u vezi sa ovim slučajem.

Savjet je iskazao očekivanje da će zbog zaštite javnog interesa, Sud za prekršaje u Podgorici i Vrhovno državno tužilaštvo pristupiti analizi postupanja sudije odnosno Osnovnog državnog tužioca koji su postupali povodom slučaja pokojne Š.B. Važno je da takve analize poteknu iz samih ovih organizacija, kako bi izostale eventualne primjedbe po pitanju nepoštovanja njihove autonomije.

Savjet naročito preporučuje, bez namjere da na bilo koji način utiče na njegovu samostalnost, Sudu za prekršaje u Podgorici da unaprijede kapacitete sudija za prepoznavanje slučajeva nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima. Savjet registruje, kroz praćenje postupanja policije, da određene sudije ovog suda nemaju očekivani i potrebni senzibilitet za postupanje u osjetljivim slučajevima i prema osobama koje pripadaju isključenim i marginalizovanim društvenim grupama zbog čega se nasilje prema njima, zbog neadekvatnih sankcija, često ponavlja. Ista preporuka važi i za državne tužioce u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.