PROVJERA POSTUPANJA PREMA ČELNIKU RUDNIKA UGLJA

PROVJERA POSTUPANJA PREMA ČELNIKU RUDNIKA UGLJA
25 May

PROVJERA POSTUPANJA PREMA ČELNIKU RUDNIKA UGLJA

Podgorica/Pljevlja, 25. maj 2025. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je odlučio, po sopstvenoj inicijativi, da provjeri primjenu policijskih ovlašćenja i mjera prema građaninu gospodinu M.L., predsjedniku Odbora direktora Rudnika uglja ad Pljevlja - https://www.vijesti.me/vijesti/crna-hronika/708648/up-lekic-lisen-slobode-nakon-privodjenja-se-pozalio-na-zdravstveno-stanje-ljekar-kazao-da-nije-za-zadrzavanje

Od direktora Uprave policije je zatraženo da dostavi na uvid kopiju spisa predmeta i uključujući prateće službene zabilješke i medicinsku dokumentaciju kao i izjašnjenje postupajućeg ljekara koji se izjasnio da se prema Lekiću, ne primijeni mjera zadržavanja radi triježnjenja što je uobičajena policijska praksa prema svim građanima koji se zateknu u upravljanju motornim vozilom u alkoholisanom stanju.

Savjet je zatražio statistiku, sa pratećom dokumentacijom, koliko je puta u 2023. i 2022. godini u Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja zatraženo i uvaženo mišljenje ljekara u odnosu na mjeru zadržavanja do 12 sati zbog triježnjenja.

Na predmetu  u kolegijumu rade advokat Zoran Čelebić i ljekarka dr Milena Popović Samardžić.

Savjet će takođe provjeriti da li je gospodin M.L., na bilo koji način imao privilegovan status i da li je došlo do povrede ravnopravnosti drugih građana prema kojima su primjenjivana policijska ovlašćenja i mjere povodom istih okolnosti - mjera triježnjenja.