POLICIJSKI FUNKCIONERI DA RAZUMIJU ULOGU JAVNOSTI

POLICIJSKI FUNKCIONERI DA RAZUMIJU ULOGU JAVNOSTI
18 Dec

POLICIJSKI FUNKCIONERI DA RAZUMIJU ULOGU JAVNOSTI

Savjet za građansku kontrolu rada policije je postupao po pritužbi Aleksandra Saše Zekovića, aktiviste za ljudska prava i koordinatora Građanske inicijative ”21. maj”.

Zeković se požalio da mu se obratio blizak rođak aktuelnog načelnika Centra bezbjednosti (CB) Podgorica i “opomenuo” ga zbog njegovog javnog rada. Zeković je obraćanje D.J. iz Mojkovca, koji je aktivista jedne od vladajućih partija, doživio kao pritisak na njegov rad na polju ljudskih prava i zakonitog djelovanja institucija. Građanin gospodin D.J. je Zekoviću uputio ove riječi: “Zekoviću koga ti to prozivaš? Kako te nije sramota?”. Zeković je pitao: “Koga to prozivam?”. Gospodin D.J. je odgovorio “Lično mog brata. Nemoj to da radiš”. Na to ga je Zeković, povratno, pitao “Ili šta?”. Gospodin D.J. je odgovorio “Ja sam te opomenuo” i pojasnio da “njegove najbliže niko neće prozivati”.

Savjet je pritužbu uzeo u rad i istom, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio prof. dr Branislava Radulovića, člana Savjeta.

Savjet je preporučio da Uprava policije predstavi dalje aktivnosti koje će se preduzeti kako bi se pomoglo porodicama visokih policijskih starješina da razumiju ulogu javnosti.

U toku rada na predmetu Zeković je saslušan u CB Podgorica po nalogu Osnovnog državnog tužioca (ODT) u Bijelom Polju. U izjavi koju je dao u prostorijama CB Podgorica je naveo da je “Uprava policije je već saopštila da se nadležni tužilac izjasnio da u radnjama D.J. nema krivičnog djela niti prekršaja a onda dan kasnije me zovu na telefon i kažu da je navodno tužilac naložio da se saslušam kao oštećeni zbog poruka D.J. Ne vidim svrhu da se kod već unaprijed donijete i javno predstavljene odluke gubi kako vrijeme tužioca ili policijskog službenika tako ni moje jer je jasno da je sve ovo samo predstava za javnost kod koje treba da se fingira profesionalno i blagovremeno postupanje policije.Suština cijele priče je da direktor Uprave policije treba da pomogne policijskim starješinama da prevaziđu duh palanki iz kojih potiču. Visoki policijski funkcioneri su podložni primjedbama i kritici demokratske javnosti pa im Brđanin treba savjetovati da svoju svojtu i rodbinu pripreme i na te okolnosti ili da neprihvataju njegova imenovanja i funkcije u policiji” naveo je Zeković.

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin je, u kontekstu tvrdnje aktiviste za Ijudska prava Aleksandra Zekovića, da mu je D.J. iz Mojkovca, putem društvene mreže Facebook, uputio riječi uvrjedljivog i uznemirujućeg sadržaja, obavjestio da je o ovom predmetu Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac formiralo predmet, a imenovani građanin saslušan u svojstvu građanina, kojom prilikom je potvrdio slanje spornih komentara  sa njegovog mobilnog telefona i ličnog Facebook profila, a o čemu je obaviještena ODT u Bijelom Polju J.V., koja se nakon uvida u spise predmeta izjasnila da u navedenim komentarima nema elemanata krivičnog djela. Direktor Uprave policije je naveo da, na temelju izjašnjenja načelnika CB Podgorica Gorana Jokića građanin D.J. nije njegov rodeni brat, kako je Zeković navodio u obraćanju medijima, te da njih dvojica nijesu bili u komunikaciji prije i povodom postavljanja riječi uvrjedljivog sadržaja na društvenim mrežama.

Savjet je konstatovao da je u porukama, koje je primio Zeković, nesporno da D.J. iz Mojkovca tvrdi da mu je načelnik CB Podgorica, Goran Jokić, rođak i taj iskaz, u izjašnjenjima kod direktora Uprave, nije dematovan. 

Savjet je ocijenio da je bilo dovoljno osnova i razloga za adekvatniju reakciju direktora Uprave policije i da Uprava policije nije postupila po izdatoj preporuci. 

Savjet je pozvao direktora Uprave policije da zbog mogućih budućih slučajeva preventivno djeluje i kroz odgovarajući instrukcuju uputi adekvatne sugestije i smjernice prema svim policijskim starješinama u cilju pružanja pomoći njihovim porodicama da razumiju ulogu javnosti kod obavljavanja povjerenih poslova i zadataka.