PO ANONIMNIM PRIJAVAMA PROVJERENO POSTUPANJE I PONAŠANJE POLICAJACA U PLAVU

PO ANONIMNIM PRIJAVAMA PROVJERENO POSTUPANJE I PONAŠANJE POLICAJACA U PLAVU
04 Dec

PO ANONIMNIM PRIJAVAMA PROVJERENO POSTUPANJE I PONAŠANJE POLICAJACA U PLAVU

Podgorica/Plav, 4. decembar 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije primio je nekoliko potpisanih i anonimnih pritužbi koje se odnose na postupanje i ponašanje policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Plav.

Odlučeno da se sve pritužbe koje se odnose na OB Plav objedine u jedan predmet a Uprava policije pozove da informiše o navodima iz istih.

Savjet je, radeći na ovom predmetu, prvenstveno pozdravio anonimno obraćanje većeg broja građana. Podrška anonimnom prijavljivanju različitih nepravilnosti u policijskoj praksi i primjera koji podrivaju policijski moral su od značaja za ukupnu izgradnju povjerenja. Savjet polazi od toga da su rješavanja problema, otklanjanje propusta, uspostavljanje bolje policijske prakse značajnija i važnija pitanja od identifikovanja onog ko prijavljuje neku nezakonitost ili propust. Imajući u vidu prirodu i koncept rada građanskog nadzora policije, Savjet ima obavezu i odgovornost, pred javnošću Crne Gore, da podrži i osnaži mehanizme i anonimnog prijavljivanja lošeg policijskog postupanja i ponašanja.

Savjet  je iskazao zahvalnost građanima na podnijetim pritužbama koje su se u značajnoj mjeri pokazale osnovanim.

Savjet je ocjenio da povodom uočenih i potvrđenih nepravilnosti pretpostavljane starješine OB Plav i Uprave policije nijesu osigurale blagovremenost u postupanju, što može da doprinosi sumnji na postojanje interesovanja da se iste tolerišu i/li zataškavaju. 

Savjet je izjavu jednog policijskog službenika povodom neprimjerene aktivnosti na privatnom veselju, u koju je uključio i maloljetnu osobu, prepoznao kao izostanak odgovornosti i potpunu relativizaciju jednog nedopustivog ponašanja, a posebno je zabrinut što to tolerišu načelnik OB Plav kao i druge nadležne starješine u Upravi policije. 

Savjet je ocjenio da u konkretnom slučaju primjena policijskih ovlašćenja nije bila adekvatna i da su službenici OB Plav po saznanju za događaj protiv policijskog službenika, uz iniciranje postupka pred Etičkim odborom, trebali podnijeti i zahtjev za vođenje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 13 Zakona o javnom redu i miru. Preporuka je Savjeta da se i sada to učini.

Savjet očekuje da načelnik OB Plav, neposredno ili preko direktora Uprave policije, informiše o statusu a potom i o ishodu krivičnih, prekršajnih, disciplinskih i postupaka pred Etičkim odborom Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore a koji se odnose na policijske službenike OB Plav.

Savjet je, konačno, uputio preporuku direktoru Uprave policije i načelniku OB Plav da, odgovarajućom instrukcijom ili na drugi način, skrenu pažnju svim policijskim službenicima da pauzu tokom radnog dana, kao i slobodno vrijeme izvan posla, ne provode u ugostiteljskim objektima koji ne posluju u skladu sa pozitivnim propisima i dobrom poslovnom praksom.

 

Savjet za građansku kontrolu rada policije