ODGOVOR SAVJETA NA REAGOVANJE VIŠEG SUDA ZA PREKRŠAJE CG I SUDA ZA PREKRŠAJE PODGORICA

 ODGOVOR SAVJETA NA REAGOVANJE VIŠEG SUDA ZA PREKRŠAJE CG I SUDA ZA PREKRŠAJE PODGORICA
19 Dec

ODGOVOR SAVJETA NA REAGOVANJE VIŠEG SUDA ZA PREKRŠAJE CG I SUDA ZA PREKRŠAJE PODGORICA

Viši sud za prekršaje Crne Gore i Sud za prekršaje u Podgorici reagovali su na zaključak Savjeta za građansku kontrolu rada policije, http://kontrolapolicije.me/blog/tragedija-u-tuzima-ocjena-savjeta-o-postupanju-policije-po-prijavi-nasilja, koji je usvojen povodom slučaja pokojne gospođe Š.B. iz Tuzi koja je Upravi policije prijavila nasilje. 

Obraćanje presjednika Višeg suda za prekršaje Crne Gore, gospodina Milivoja Rašovića, i predsjednice Suda za prekršaje u Podgorici, gospođe Nade Bjeković, dostupno ovdje.

Predsjednik Zoran Čelebić, u ime Savjeta, odgovorio je na obraćanje predsjednika Višeg suda za prekršaje i predsjednice Suda za prekršaje u Podgorici. Odgovor objavljujemo ovdje integralno:

VIŠI SUD ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

predsjednik Milivoje Rašović

SUD ZA PREKRŠAJE U PODGORICI

predsjednica Nada Bjeković

 

Veza:

Vaš akt broj: 314/21 od 16.12.2021

Vaš akt broj: 1244/21 od 16.12.2021

Uvaženi gospodine Rašoviću,

Uvažena gospođo Bjeković,

Sa posebnom pažnjom i odgovornošću smo razmotrili gore citirano obraćanje koje ste uputili Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Nema potrebe da se pristupa zamjeni teza jer ovaj Savjet nije prešao granice svojih zakonskih ovlašćenja, već je Sud za prekršaje u Podgorici upoznao sa predmetnim zaključkom vodeći se dobrom namjerom i konstruktivnim nastupom. 

Pri tome, Savjet nije izdao bilo kakvu ocjenu o radu Suda za prekrašaje u Podgorici, nego je, kao sui generis tijelo građanskog društva (jer ga i obrazuju strukture civilnog društva) iskazao očekivanje, kroz tačku 9 Zaključka, “da zbog zaštite javnog interesa, Sud za prekršaje u Podgorici i Vrhovno državno tužilaštvo pristupe analizi postupanja sudije odnosno Osnovnog državnog tužioca koji su postupali povodom slučaja pokojne Š.B. Važno je da takve analize poteknu iz samih ovih organizacija, kako bi izostale eventualne primjedbe po pitanju nepoštovanja njihove autonomije”.

Takođe, kroz tačku 10. Zaključka, kao tijelo građanskog drušva koje od svog osnivanja (2005) pokazuje priličnu posvećenost problematici nasilja sveukupno, preporučio je, bez namjere da na bilo koji način utiče na samostalnost u radu kako Suda za prekršaje u Podgorici tako ni Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, da se unaprijede kapaciteti za prepoznavanje slučajeva nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima. 

Nije ni prvi ni posljednji put da su se strukture civilnog društva dobronamjernom preporukom odnijele prema ovoj problematici. Prije nas su to učinili brojni drugi subjekti, među kojima ugledne nevladine organizacije koji imaju značaju ulogu u suzbijanju i blagovremenom procesuiranju nasilja.

Duboko smo uvjereni kao univerzitetski i akademski radnici, ljekari, advokati i branitelji za ljudska prava da postoji i te kako značajan prostor za unaprjeđenje kapaciteta SVIH sudionika koji su, na različite načine, pozvani da se nose sa problematikom nasilja i isto procesuiraju odnosno sankcionišu. U tome prepoznajemo i sami građanski nadzor policije.

Konačnicu Vašeg obraćanja ne prepoznajemo zlonamjerno. Naprotiv. Savjet iskazuje spremnost da u potpunosti preuzme i nosi se sa sopstvenom odgovornšću kod primjene “Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici” i sa vama vodi partnerski dijalog o prepoznavanju ali i tome kako otkloniti slabosti i propuste u postupanju policijskih službenika.

S posebnim poštovanjem

U ime Savjeta,

P R E D S J E D N I K

Zoran Čelebić, advokat