NAPADI NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE U HERCEG NOVOM I BIJELOM POLJU

NAPADI NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE U HERCEG NOVOM I BIJELOM POLJU
23 Jun

NAPADI NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE U HERCEG NOVOM I BIJELOM POLJU

Podgorica, 22. jun 2023. godine - Svi članovi i članice Savjeta za građansku kontrolu rada policije najoštrije su osudili sramne i neprihvatljive napade na policijske službenika i njihovu imovinu i poželjeli brz i uspješan oporavak onima koji su i povrijeđeni. Svaki napad na policijskog službenika, i neadekvatno sankcionisanje, predstavlja degradaciju i razgradnju Crne Gore kao države i takvi postupci se ne smiju tolerisati, ocijenjeno je iz Savjeta a od direktora Uprave policije zatraženo da svim policijskim službenika prenese, na odgovarajući način, izraze poštovanja, podrške i solidarnosti sa njihovim porodicama. 

Na inicijativi svog člana, prof. dr Dražena Cerovića, Savjet za građansku kontrolu rada policije se interesovao za detaljniju informaciju o okolnostima kako je policijski službenik gospodin B.V. zadobio teške tjelesne povrede prilikom sprovođenja uhapšenog građanina gospodina V.R., državljanina Rusije (21.06.2023). 

Takođe, Savjet je zahtijevao i kompletnu informaciju o postupanju prema V.R.

Savjet se posebno interesovao za profesionalnu ocjenu direktora Uprave policije i načelnika Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi da li su preduzete adekvatne i dovoljne mjere i radnje za obezbjeđenje lica V.R., da li su preduzete mjere triježnjenja ovog lica po njegovom hapšenju i konačno, da li je izvršena od strane pretpostavljenih starješina procjena stanja u kojem se V.R. nalazi i rizika napada na policijske službenike i po tom osnovu dodijeljen, kritičnom prilikom, potreban broj policijskih službenika koji će obaviti sprovođenje i druge službene radnje.

U konkretnom slučaju imenovani policijski službenik je postupao po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom. S tim u vezi, Savjet za građansku kontrolu rada policije se interesovao u Vrhovnom državnom tužilaštvu da li je državnom tužiocu u ODT Herceg Novi bilo poznato stanje u kojem se nalazi V.R. a čije je zatražio dovođenje, da li se interesovao da li su preduzete aktivnosti triježnjenja V.R. s obzirom na utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji 2,96 g/kg i da li je eventualno provjerio odnosno naložio da se preduzmu adekvatn(ij)e i dovoljne mjere i radnje za obezbjeđenje prilikom sprovođenja.

Savjet za građansku kontrolu rada policije se kod direktora Uprave policije interesovao za detaljniju informaciju napadu na imovinu policijskog službenika u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje gospodina M.R. Naročito je zahtijevana informacija o preduzetim radnjama, da li ima napretka u identifikackiji počinilaca, da li Uprtava policije prepoznaje motive te koji su izazovi i teškoće u radu na ovom slučaju.