Hitna elektronska sjednica PREPORUKA KOMISIJE DOPRINOSI SIGIURNOJ DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI

Hitna elektronska sjednica    PREPORUKA KOMISIJE DOPRINOSI SIGIURNOJ DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI
25 May

Hitna elektronska sjednica PREPORUKA KOMISIJE DOPRINOSI SIGIURNOJ DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI

Podgorica, 25. maj 2024. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, u sastavu advokat Zoran ČelebićAida Petrovićprod.dr Dražen Cerovićdr Milena Popović Samaradžić i prof.dr Branislav Radulović, jednoglasno je odlučio da podrži preporuku Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija da Vlada Crne Gore javno objavi i ponudi novčanu nagradu za pružanje pouzdanih informacija koje će pomoći konačnom i potpunom razjašnjenju ubistva glavnog i odgovornog urednika “Dana” Duška Jovanovića.

Negativna percepcija i skeptičnost, naročito izražena u ranijem periodu, prema državnim organima u cjelini, kroz postepene političke i institucionalne transformacije se prevazilaze i mogle bi doprinijeti da policija i tužilaštvo dođu do visokokvalitetnih i pouzdanih informacija važnih za rasvjetljavanje ovog zločina. 

Obraćaja javnosti za pomoć, na način na koji to predlaže mjerodavna i kompetentna Komisija, nije neuobičajena praksa u demokratskom svijetu. Ona bi mogla da podstakne naročito svjedoke i sa njima povezane osobe koje oklijevaju da konačno podijele, informacije sa nadležnim organima. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučuje da se u Upravi policije postepeno razvija specijalizovan poseban operativno-obavještajni program koji će pomoći kod zatvaranja i drugih kritičnih događaja. Pri rješavanju složenih zločina, identifikaciji i procesuiranju odgovornih, kroz korišćenje podrške javnosti na dati način, novčanim nagradama, važno je voditi računa o reputaciji policijske organizacije i državih organa u cjelini. Takav pristup Savjet bi prepoznao kao dio različitih strategija rada policije u zajednici. 

Savjet preporučuje da se uspastavi i vidljiviji, simboličan, način javnog pohvaljivanja policijskih službenika koji doprinose boljoj policijskoj praksi, razriješenju kriminala i sigurnosti građana.

U ime Savjeta, 

advokat Zoran Čelebić, predsjednik