DRŽAVA DA POŠALJE PORUKU DA NE TOLERIŠE POLICIJSKO NASILJE

DRŽAVA DA POŠALJE PORUKU DA NE TOLERIŠE POLICIJSKO NASILJE
31 Oct

DRŽAVA DA POŠALJE PORUKU DA NE TOLERIŠE POLICIJSKO NASILJE

Podgorica, 31. oktobar 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije zatražio je od Uprave policije da informiše o postupanju policijskih službenika prema Damiru Kojaševiću, sportisti iz Podgorice. 

Na snimku koji je objavio portal CDM vidljivo je da je Koješević postupao po izdatim naređenjima, nije pružao bilo kakav otpor a eventualni verbalni konflikt u toku preduzimanja službenih mjera i radnji ne može biti opravdanje da se primjenjuju nezakonita sredstva prinude niti da se ona prekorače, na što snimak očigledno ukazuje. 

Policijski službenici su dužni da pokažu, u svakoj situaciji, veću opreznost i samokontrolu i da ne pristupaju zlostavljanju građana.

Savjet je konstatovao da su službenici Uprave policije službene mjere i radnje preduzimali na neadekvatnoj lokaciji i da su po tom pitanju trebalo naložiti propisnije zaustavljanje kako bi se osigurali uslovi da se ne ometa redovan tok saobraćaja a policijska ovlašćenja primjenjuju na bezbjedan i najmanje štetan način. Evidentno je da nijesu ispoštovane jasne interne procedure i pravila po ovom pitanju što je dodatan razlog za utvrđivanje njihove disciplinske odgovornosti.

U cilju jačanja borbe protiv nekažnjivosti, Savjet za građansku kontrolu rada policije o slučaju je upoznao Vrhovno državno tužilaštvo kako bi nadležni državni tužilac ocijenio da li u radnjama policijsklih službenika prema građaninu Kojaševiću ima i bića krivičnog djela zlostavljanja. 

Savjet pozdravlja brzu reakciju rukovodstva Uprave policije koje je naložilo provjere navoda građanina Kojaševića ali konstatuje da je do toga došlo tek pošto je jedan nezavisni medij objavio snimak zlostavljanja. To ukazuje da je i dalje u Upravi policije prisutna kultura ćutanja i da ništa, i pored obećanja, nije učinjeno na njenom prevazilaženju i jačanju odgovornosti. U tome je ključna i odgovornost nadležnih starješina koji opet navodno nijesu blagovremeno upoznati sa neprofesionalnim i protivzakonitim postupanjem svojih službenika.