ZBIRNA INFORMACIJA O RADU SAVJETA U VEZI SA LGBT INKLUZIJOM U 2015

ZBIRNA INFORMACIJA O RADU SAVJETA U VEZI SA LGBT INKLUZIJOM U 2015
24 Sep
2015

ZBIRNA INFORMACIJA O RADU SAVJETA U VEZI SA LGBT INKLUZIJOM U 2015

          U namjeri da se svim partnerskim državnim i međunarodnim agencijama i institucijama kao i LGBT zajednici i nevladinim organizacijama koje su posvećene zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda pruže blagovremene, detaljne i kvalitetne informacije kreiarana je Infomacija o aktivnostima Savjeta za građansku kontrolu rada policije u vezi sa LGBT inkluzijom u 2015. godini