PRIMJENOM POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA POVREĐENA PRAVA GRAĐANINA A.T. IZ PODGORICA

PRIMJENOM POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA POVREĐENA PRAVA GRAĐANINA A.T. IZ PODGORICA
03 Jul
2015

PRIMJENOM POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA POVREĐENA PRAVA GRAĐANINA A.T. IZ PODGORICA

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po sopstvenoj inicijativi i pritužbi građanina A.T. iz Podgorice, usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

1. Građanin A.T. iz Podgorice, uputio je Savjetu pritužbu kojom je ukazao na povredu prava od strane policije prilikom manifestacije “Dan NATO” - obilježavanje godišnjice osnivanja NATO saveza.

2. Savjetu se obratio i građanin B.T., otac A.T., kojiu svojstvu upravnika ulaza zgrade u kojoj stanuje porodica Tošić pružio relevantna obavještenja

3. Prethodno se javnosti obratio predsjednik Savjeta, mr Aleksandar Saša Zeković, a zbog činjenice da su mediji i nevladina organizacija “Pokret za neutralnost Crne Gore” objavili informaciju da je jedan broj građana, kako je navedeno, dana 4. aprila 2015. godine, tokom obiljževanja “Dana NATO”, i pozvao sve građane koji smatraju da su im prilikom primjene policijskih ovlašćenja tokom konkretnog događaja prekršena osnovna prava i slobode, da razmotre mogućnost podnošenja pritužbe Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

4. Savjet je odlučio da se ovim slučajem bavi i po sopstvenoj incijativi, pa je Upravi policiji uputio inicijalni dopis, interesujući se za ovaj događaj i upućujući listu konkretnih pitanja relevatnih za razmatranje primjene policijskih ovlašćenja prema građaninu A.T..

5. Građanin A.T. je ukazao da policijski službenici, posebno M.C. i B.Ž. nisu profesionalno postupali prema njemu i da mu nisu saopštili razloge pozivanja u službene prostorije zbog čega je njihovo postupanje doživio kao nepotrebno uznemiravanje.

6. Savjet je ocijenio neprihvatljivim, zbog ukupne efikasnosti i kredibiliteta uspostavljenih kontrola nad radom policije u Crnoj Gori, da se preko 80 dana čeka na inicijalno izjašnjenje Uprave policije povodom pritužbe građanina. Iz tog razloga postupak provjere primjene policijskih ovlašćenja, u konkretnom slučaju, je bio dodatno otežan a građani, koji se odlučuju na podnošenje pritužbi zbog neprofesionalnog postupanja policije, izlažu se dodatnoj nesigurnosti.

7. Osim zahtjeva za provjeru navoda iz pritužbe Savjet je od Uprave policije zatražio informaciju o bezbjednosnom karatkeru skupa kojim je obilježena godišnjica NATO, informaciju o bezbjednosnim rizicima vezanim za taj događaj i informaciju, s pratećom dokumentacijom, ko je organizator tog događaja i na koji je način izvršena prijava istog. Na ove zahtjeve, do okončanja rada po pritužbi, nije pružen odgovor.

8. Savjet je na osnovu dostavljene dokumentacije, 64 broj 01-240/15 - 13273/2 od 26.06.2015.,godine, ustanovio da su imenovani policijski službenici legitimisali građanina A.T. ispred zgrade u kojojPošto su utvrdili njegov identitet kazali su da mu moraju uručiti “neki poziv” koji nisu imali sa sobom već su pozvali da ga donese druga patrola. Nakon izvjesnog vremena na lice mjesta su došli policijski službenici V.B. i B.R. koji su upoznali građanina A.T. da će mu biti uručen poziv i da se treba odmah javiti u prostorije Centra bezbjednosti (CB) Podgorica. Građanin A.T. ih je obavijestio da on nema prevoz i zamolio da ga oni prevezu što su isti i uradili.

9. Savjet je na osnovu raspoložive dokumentacije koja je dostavljena od strane načelnika CB Podgorica, nesporno utvrdio da postupajući policijski službenici, nisu pri sebi imali poziv o čemu su obavijestili nadležnog starešinu po čijem su naređenju postupali. Savjet je nesporno utvrdio da su postupajući policijski službenici imali zadatak da pronađu građanina A.T. i pošto utvrde njegov identitet uruče mu poziv i zato su upućeni na lice mjesta.

10. Savjet ocjenjuje da je situacija u kojoj se našao građanin A.T., u vezi sa uručenjem poziva da pristupu u službene prostorije, bila nepotrebna, i da ista ukazuje na određenu neorganizovanost i neprofesionalnost u policijskom postupanju koje je građanina A.T. izložilo i nepotrebnoj uznemiravanju.

11. Savjet je registrovao nepotpunost poziva koji je uručen građaninu A.T. zbog čega je došlo do bitne povrede njegovih prava jer u pozivu nije precizirano iz kojih se razloga građanin poziva da odmah pristupi u službene prostorije CB Podgorica.

12. Savjet je, kroz rad na nakoliko slučajeva, ukazao na negativnu praksu u vezi sa uručivanjem poziva u kojima nije naznačen razlog poziva i izdao više preporuka da se takva praksa obustavi. Tim povodom protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i države Crne Gore vođeno je nekoliko sudskih postupaka radi naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti od kojih su neki već i pravosnažno okončani.

13. Savjet je registrovao, u Izvještaju o izvršenoj kontroli po prijavi građanina Tošića, od 7. maja 2015. godine, niz kontradiktornosti i nejasnoća, i zato se upućuje preporuka da se sastavljanju službene dokumentacije posveti dodatna profesionalna pažnja i konciznost.

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU

                                                        RADA POLICIJE

 

 

.