ZAKLJUČAK POVODOM PRITUŽBE M.M, NOVINARA I GRAĐANSKOG AKTIVISTE IZ PODGORICE

ZAKLJUČAK POVODOM PRITUŽBE M.M, NOVINARA I GRAĐANSKOG AKTIVISTE IZ PODGORICE
02 Jul
2015

ZAKLJUČAK POVODOM PRITUŽBE M.M, NOVINARA I GRAĐANSKOG AKTIVISTE IZ PODGORICE

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po sopstvenoj inicijativi i pritužbi građanina M.M., novinara i građanskog aktiviste iz Podgorice, usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Građanin M.M. iz Podgorice, uputio je Savjetu pritužbu kojom je ukazao na povredu prava od strane policije prilikom običježavnaja godišnjice osnivanja NATO saveza.

2. Nevladinoj organizaciji (NVO) “Pokret za neutralnost Crne Gore” prethodno se obratio predsjednik Savjeta, mr Aleksandar Saša Zeković, a zbog činjenice da su ova NVO i pojedini mediji objavili informaciju da je jedan broj građana, kako je navedeno, tokom 4. aprila 2015. godine privođeni u službene prostorije policije radi prikupljanja obavjestenja. Predsjednik Savjeta je pozvao članove i aktiviste ove NVO koji smatraju da su im prilikom primjene policijskih ovlašćenja tokom konkretnog događaja prekršena osnovna prava i slobode, da razmotre mogućnost podnošenja pritužbe Savjetu za gradjansku kontrolu rada policije.

3. Savjet je odlučio da se ovim slučajem bavi i po sopstvenoj incijativi, pa je Upravi policiji uputio inicijalni dopis, posebno ističući sljedeća pitanja: Zašto je bilo važno, i neophodno, da policijski službenici budu na adresama stanovanja pojedinih aktivista ove NVO; Zašto je bilo neophodno njihovo legitimisanje posebno sto je većina aktivista javno poznata postupajućim policijskim službenicima i što organizatori događaja, kojim se podržava članstvo zemlje u NATO, nisu imali primjedbi da im je bilo ko ometao ili pokušao ometati javni skup; Iz javnih izjava čelnika organizatora skupa zaključuje se da je ova NVO uredno pozvana na pomenuti događaj upravo kako bi saopštila svoje stavove o članstvu zemlje u NATO; Da li se privođenjem aktivista ove NVO u službene prostorije policije uticalo na njihovo pravo da slobodno i bez ometanja učestvuju na ovom javnom skupu čime im je moglo biti uskraćeno pravo na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. Savjet je u obraćanju direktoru policije podsjetio na slučaj M.M. i urednik/fotoreporter ND Vijesti kada je policija objasnila da policajac nije legitimisao g. M.M., tadašnjeg gradonačelnika Podgorice, a ostale jeste, jer mu je ovaj bio javno poznat. U svom tadašanjem zaključku Savjet se direktno i detaljno osvrnuo nakojim je bliže uređen način obavljanja određenih policijskih poslova i primjena policijskih ovlašćenja u obavljanju tih poslova.

4. Građanin M.M. se obratio Savjetu predstavkom kojom je ukazao da je 4. aprila 2015. godine, tokom obilježavanja osnivanja NATO, policija, kako je naveo, navodno željela da utvrdi njegov identitet, iako ga je znala odbio da prihvati manipulaciju i legitimiše se, nakon čega su službenici policije primjenili silu, i tom prilikom mu nanijeli povredu donjeg dijela lijeve šake. U prilogu podnijete predstavke građanin M.M. Savjetu je dostavio kopije Izvještaja ljekara specijaliste JZU Klinički centar Crne Gore – Urgentni centar, i Zapisnik o obavještenju datom u Stanici policije za javni red i mir Centra bezbjednosti Podgorica od 4. aprila 2015. godine.

5. Povodom svoje inicijative i ove pritužbe Savjet se inicijalno obratio direktoru Uprave policije dana 6. aprila 2015. godine a potom su upućene još dvije urgencije, dana 13. maja i 17. juna 2015. godine.

6. Savjet je odlučio da u potpunosti uvaži pritužbu građanina M.M. jer je Uprava policije pokazala krajnje pasivan odnos prema ovom slučaju. Savjet nije imao priliku niti elemenata da utvrdi drugačije činjenično stanje i ocijenio je da bi se dalje produžavanja rada na predmetu i dalje instiranje na dobijanje odgovora od Uprave policije negativno odrazilo na njegovu efikasnost i ukupan društveni kredibilitet.

7. Savjet podsjeća da se policijski službenici u vršenju policijskih poslova, obraćaju građanima na jasan i razumljiv način, saopštavaju im razloge zbog kojih im se obraćaju i da se prema istima postupa obazrivo vodeći računa da se ne povrijedi njihovo lično dostojanstvo ali i da se ne izlažu nepotrebnom uznemiravanju ili obavezama.

8. Savjet ocjenjuje da je ograničavanje slobode i prava vrlo osjetljivo pitanje u demokratskim društvima posebno kada postoji sumnja da je reakcija policije možda uslovljena izražavanjem stavova koji su politički suprostavljeni stavovima vlasti.

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU

                                                        RADA POLICIJE

.