25. SJEDNICA

25. SJEDNICA
29 Nov

25. SJEDNICA

25. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 29. novembra 2012. godine, a tokom njenog rada razmotreno je 11 predmeta, rad po jednom predmetu je obustavljen a pet novih slucajeva Savjet je uzeo u rad.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)