Zbirna Informacija o radu Savjeta u vezi sa LGBT inkluzijom u 2015