Prijava javnog okupljanja - proslava 13 jula u Nikšiću- Policija pristrasna i neprofesionalna