Odluka Štaba za ljetnju turističku sezonu 2017. na osnovu koje Uprava policija angažuje Specijalnu antiteroristički jedinicu SAJ