Ocjena Savjeta o postupanju policije tokom racija kada veliki broj gostiju ne plate račune