Ocjena Savjeta o postupanju policije prema građaninu dr PM na graničnom prelazu