ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJE U PETNJICI: GRAĐANKE ZATRAŽILE PRAĆENJE POSTUPANJA POLICIJE

ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJE U PETNJICI: GRAĐANKE ZATRAŽILE PRAĆENJE POSTUPANJA POLICIJE
31 Jan

ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJE U PETNJICI: GRAĐANKE ZATRAŽILE PRAĆENJE POSTUPANJA POLICIJE

Podgorica, 31. januar 2018. godine - Građanke D.K, iz Podgorice, i S.R, iz Bijelog Polja, zatražile su od građanske kontrole policije da prati i ocijeni postupanje policijskih službenika povodom prijave koju su, 30.01.2018, podnijele Upravi policije i Centru bezbjednosti (CB) Berane a odnosi se na zlostavljanje životinje u opštini Petnjica. 

U prilogu su, kroz odvojeno obraćanje Savjetu, dostavile dokumentaciju, koja je postala dostupna na društvenoj mreži “Facebook”, na kojoj se vidi da dvije osobe, mlađa i starija, nehumano postupaju prema životinji (psu) na način što je, prema objavljenom materijalu, zlostavljaju i ubijaju. Savjetu je dostavljena integralna prijava, sa prilozima, podnijeta policiji a u kojoj se od iste traži da  utvrdi identitet osoba koje tako postupaju prema životinji te da, zbog postupanja osnovane sumnje da je posrijedi krivično djelo, iz člana 309 KZ Crne Gore - Ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, o svemu blagovremenu obavijeste nadležnog državnog tužioca. 

Savjet je od direktora policije zatražio hitno postupanje i povratanu informaciju o preduzetim radnjama. Prema načelniku CB Berane i postupajućim policijskim službenicima  Savjet je izdao preporuku da se po prijavi građanki postupa s posebnom pažnjom, efikasno i profesionlano. 

Takođe, Savjet je upoznao sa obavještenjima dviju građanki i Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore i kod predsjednika, prof.dr Petra Ivanovića, inicirao disksusiju o zaštiti životinja uz učešće predstavnika nadležnih državnih organa i nevladinih organizacija koje su posvećene zaštiti životinja. Savjet je ocijenio da bi i učešće Uprave policije bilo neophodno a građanska kontrola policije bi Odbor i poslanike informisala o svojim ocjenama o primjeni policijskih ovlašćenja u vezi predmetne teme. Savjet smatra da bi, kroz konstruktivnu diskusiju, Odbor mogao da kreira odgovarajuće zaključke kako bi se unaprijedila primjena zakona i zaštita životinja.