UPRAVI POLICIJE I GLAVNOM SPECIJALNOM TUŽIOCU DOSTAVLJENE KONKRETNE INFORMACIJE O KRIVOLOVU NA PRIMORJU

UPRAVI POLICIJE I GLAVNOM SPECIJALNOM TUŽIOCU DOSTAVLJENE KONKRETNE INFORMACIJE O KRIVOLOVU NA PRIMORJU
04 Jul

UPRAVI POLICIJE I GLAVNOM SPECIJALNOM TUŽIOCU DOSTAVLJENE KONKRETNE INFORMACIJE O KRIVOLOVU NA PRIMORJU

Podgorica, 4. jul 2017. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije aktivno radi na praćenju primjene policijskih ovlašćenja povodom veoma prisutne problematike krivolova odnosno izlova ribe u primorskim opštinama nedozvoljenim eksplozivnim sredstvima.

S tim u vezi kreiran je i upućen direktoru Uprave policije dokument sa povjerljivim podacima u kojem su sakupljena dosadašnja saznanja Savjeta na osnovu komunikacije sa više desetina građana i aktivista civilnog društva a odnose se na tematiku krivolova i izvršenje niza krivičnih djela s tim u vezi. 

Savjet je ocijenio zabrinjavajućim što građani nepsoredno ne prijavljuju i ne kontaktiraju policiju, jer se kvalitetan rad policije jedino može bazirati na komunikaciji i saradnji sa lokalnom zajednicom. Na žalost, građani tvrde da nemaju povjerenja da to direktno učine sumnjajući da neće biti zaštićeni i da će se zbog neprofesionalnosti policije suočiti sa problemima i konfliktima od strane lica koje se bave protivzakonitim radnjama. Desetak građana je ukazalo na vrlo jasnu povezanost određenih policijskih struktura sa ovim licima posebno podvlačeći činjenicu da se takav izlov ribe od strane policije toleriše duži niz godina unazad.

U Savjetu vjeruju da ovi podaci operativno mogu biti korisni za dalje preduzimanje službenih radnji i konkretnije rezultate policije koji evidentno nedostaju a na što je i ukazano na junskoj sjednici Savjeta kroz usvajanje zaključka, ocjena i preporuka dostupnih na ovom linku.  

Savjet je sa prikupljenim dokumentom u kojem je sabrano niz potencijalnio korisnih informacija upoznao i Glavnog specijalnog tužioca, Milivoja Katnića, cijeneći da isti možda može naložiti preduzimanje odgovorajućih radnji iz domena nadležnosti glavnog specijalnog tužioca. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozvao direktora Uprave policije da se sa informacija iz dokumenta, a koje su Savjetu za građansku kontrolu rada policije dostavili građani primorskih opština, postupa krajnje profesionalno, povjerljivo i obazrivo ne samo zbog odnosa prema Savjetu i bezbjednosti njegovih članova već i zbog kredibiliteta Vlade Crne Gore koja je ovoj problematici posvetila prioritetnu pažnju posebno zadužujući Ministarstvo unutrašnjih poslova za čitav niz aktivnosti.

Savjet će na ovaj način i testirati odgovornost i kapacitete policije i posebno pratiti profesionalan i zaštitnički odnos prema saznanjima koje sa vrhom Uprave policije dijele tijela poput Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Sa obavještenjem prema direktoru Uprave policije i Glavnom specijlanom tužiocu Savjet za građansku kontrolu rada policije je upoznao i predsjednika Vlade Crne Gore, Duška Markovića, kako bi isti osigurao da se na bilo koji način ne ugrozi integritet i bezbjednost članova Savjeta.